Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС”

Автор: ИПИ / 30.03.2012
Оцени тази статия:

СЕМИНАР

„(Без)Действието има последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС” 

по Европейската програма „Младежта в действие”

Велинград, България, 19-25 март 2012

 

Семинарът

От 19 до 25 март 2012 г. във Велинград се проведе семинарът „(Без)Действието има  последици: Причини и начини младите хора да участват в процеса на вземане на решения у дома и ЕС”, по Европейската програма „Младежта в действие”. В него взеха участие 21 младежи от България и Румъния, както и 8 експерта от партньорските организации – Института за пазарна икономика (ИПИ, България), Агенция за икономическо развитие – Варна (България), Института за либерални изследвания (ИЛИ, Румъния) и Сдружение „Младите хора променят Румъния” (Румъния). Пълната програма за семинара може да видите тук.

По време на шестдневния семинар се проведоха лекции, презентации, дискусии и ролеви симулации. На 21 март 2012 г. се състоя и среща с ученици от училище СОУ „Васил Левски”, които изнесоха пред участниците в семинара 4 презентации. Основните теми, които стояха в центъра на занятията, бяха:

  • младежката безработица в ЕС
  • проблемите и пречките, които младите хора срещат при  реализирането си на пазара на труда
  • процесът на взимане на решения на местно, национално и европейско ниво и начините, по които младите хора могат да вземат участие
  • доброволчеството и ползите от него
  • стратегията Европа 2020 и начинът, по който целите ѝ са отразени в националните програми за реформи на България и Румъния

Някои от презентациите на лекторите и участниците в семинара могат да бъдат разгледани на нашата страница:

Среща с местната власт

На 21 март 2012 г. участниците в семинара се срещнаха със заместник-кмета на Велинград г-н Георги Янчев в сградата на общината. По времето на срещата бяха обсъдени политиките на общината към насърчаването на младите хора да останат да работят и живеят във Велинград, както и цялостната визия на администрацията за развитието на града.

Ден на доброволчеството

На 23 март 2012 г. всички участници се включиха в полагането на доброволен труд на територията на Целодневна детска градина „Радост” и Общински детски комплекс – Велинград.

Семинарът и денят на доброволчеството бяха отразени в местните медии:

 

За въпроси и информация:

Явор Алексиев, ИПИ

(02) 952 62 66, (02) 952 35 03