Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Без натиск реформа няма да има

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Комисията за икономическа политика на практика прие на второ четене законопроекта за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. За доработване бяха оставени няколко текста: възможност за наказание на кметове при неспазване на изискванията на закона, сроковете за администрацията да промени действащите подзаконови актове в съответствие с принципите на закона и списъкът с дейностите, за които е допустимо въвеждане на лицензионен (с целесъобразност) режим. Дискусиите се ограничиха до това как и доколко да се въведе институтът на "мълчаливо съгласие", като в крайна сметка депутатите приеха варианта на В. Димитров и група депутати, според който мълчаливо съгласие ще има при продължаване на регистрация за дейност и при режимите за отделни сделки и действия. Доста време отне и изслушването на Явор Милушев, който заедно със Стефан Данаилов аргументира необходимост от въвеждане на лицензиране в разпространението и показа на кино и видео произведения.Нужните действия от страна на бизнеса в месеците след приемането на закона са натиск върху администрацията за промяна на действащите закони, съдебни дела за отмяна на подзаконови актове на администрацията, които противоречат на закона, и постоянно наблюдение на новите нормативни актове и замисляните чрез тях допълнителни ограничения за стопанската дейност.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!