Статии ISSN 1313 - 0544

Банки

16.07.2015
Оцени тази статия:

Пазарът на ипотечни жилищни кредити се раздвижва, данните вещаят по-чувствителен растеж през 2014 година

март 2014

Икономическият растеж от 0,9% за 2013 г. надмина очакванията; прогнозите за 2014 г. са за по-нататъшно засилване на растежа на икономиката на страната в унисон с по-оптимистичните очаквания за ЕС като цяло. Инвестициите през 4-тото тримесечие на 2013 г. нараснаха за първи път от началото на 2013 година. Засилването на инвестиционната активност може да се интерпретира като сигнал за завръщане на инвеститорското доверие.


Корпоративните кредити преди и след кризата. Очаквания за 2014

декември 2013

От началото на кризата се вижда ясен отлив на банков кредит от строителството и пренасочването му към други сектори, свързани с усвояването на европейски средства, или такива като селското стопанство и енергийния сектор, които се радват на европейски и национални субсидии или на насърчителни политики.

 

Положителен ръст на потребителските кредити и подобряване на качеството на портфейлите

октомври 2013

Кредитният пазар в България демонстрира стабилност по време на финансова криза. През второто тримесечие се наблюдава положителен ръст на потребителските кредити на месечна база, въпреки че на годишна база все още се отчита спад. Налице е също така подобряване на качеството на портфейлите от потребителски кредити и постепенно свиване на дела на лошите и преструктурирани кредити през първото полугодие на 2013 г.