Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

„Бюрокрацията”

Автор: Лудвиг фон Мизес / 03.04.2009
Оцени тази статия:
 

През 1944 година Мизес завършва своята книга озаглавена - „Бюрокрацията". В нея той брилянтно представя същността и ролята на бюрокрацията в контекста на общество живеещо в условията на демокрация. Авторът използва икономическата реторика, за да очертае разликите между бюрократичното управление и мениджмънта с цел печалба (по примера на частните компании). В този смисъл, още в началото на своите съждения Мизес излага тезата си за теоретичната и практическата невъзможност за измерване в рационални икономически величини работата на публичната администрация - просто защото тя не работи в условията на конкурентен пазар.

Мизес ясно аргументира тезата, че хората не трябва да свързват бюрокрацията с нещо лошо (чисто теоретически), но като привърженик на „ограничената държава" той привежда аргументи за съществуването и на „ограничена бюрокрация". Авторът противопоставя деспотичното управление, не защото е бюрократично, а защото е деспотично:

„Често се поддържа мнението, че бюрократичното управление е несъвместимо с демократичното управление и демократичните институции. Това е грешно. Демокрацията налага върховенство на закона. Това означава, че нито съдията, нито държавният чиновник имат правото се намесват в индивидуалните решения и действия дотогава, до когато те не нарушават установените по демократичен ред закони - Nulla poena sine lege...

Бюрократичното управление в условията на демокрация означава управление, стриктно спазващо закона и гласувания бюджет. Експлицитно трябва да се отбележи, че не е работа нито на отделния държавен чиновник, нито на съдията да решават какво да се прави с публичното богатство и по какъв начин да се харчи - това е изключителната привилегия на суверена, т.е. на хората - посредством техните легитимно избрани представители... „

За Мизес, когато бюрокрацията престъпи основните си задачи свързани с осигуряването на среда, в която социалното сътрудничество на пазара може да бъде осъществено свободно и мирно, то тя става неблагоприятна за човешкото богатство. В тази връзка, той ясно показва, че бюрокрацията е неспособна да задоволи потребителските нужди за стоки и услуги - нейната задача е да осигури най-благоприятната среда за развитие на пазара.

Надяваме се да сме предизвикали вашия интерес към тази книга! Ако искате да я прочетете кликнете тук.