Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бюджетният излишък продължава да расте

15.12.2006
Оцени тази статия:

В петък по обяд Министерството на финансите публикува данните за изпълнениетона консолидирания държавен бюджет до края на септември /както винаги с едномесечнозакъснение и порядъчно забавяне след това/. Данните са достъпни на тук.

Според данните към края на септември бюджетният излишък достига 1.3 милиардалева, с над 100 милиона повече от края на август, като това се случва въпрекиусилията на правителството да похарчи излишъка.

По-важният показател, обаче, е преизпълнението на приходите, т.е. с колкоповече са приходите от тези, които са заложени в бюджета. В бюджета е заложенръст на приходите от 2.4%, докато до края на септември ръстът е 12.7%. Потази причина преизпълнението на приходите до края на септември е 1.06 милиардалева. Ако бюджетът продължи да се изпълнява с досегашните темпове през последнитемесеци на годината, можем да очакваме преизпълнението да достигне 1.4 милиардалева.

Най-вероятно приходите в консолидирания бюджет до края на 2004 година щедостигнат 15.8 милиарда лева. При това положение е учудващо, че за 2005година се залагат приходи в бюджета в размер на 16.06 милиарда лева, коетое увеличение спрямо 2004 година от само 1.7%. Очевидно е, че дори само зарадиинфлацията приходите в бюджета ще нараснат с повече от заложените 1.7%.И следователно през 2005 година отново ще има значително преизпълнение наприходите и съответно бюджетен излишък.

През 2004 година приходите в държавния бюджет най-вероятно ще достигнатнивото от 41.5% от БВП. Тъй като няма значими промени в данъчната тежестна нетна база, можем да очакваме подобни нива на приходите и през 2005 година.Това означава, че приходите в консолидирания бюджет през 2005 година щеса над 17 милиарда лева, т.е. преизпълнението на бюджета и през 2005 годинаще надхвърли 1 милиард лева. Разбира се, този проблем може да се реши катосе заложи по-голямо намаление на данъците и/или осигуровките.


 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).