Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бюджетният излишък продължава да расте

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

Министерството на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираниядържавен бюджет през първите два месеца на 2005 година. Както в повечетослучаи, това беше направено със забавяне спрямо графика, въпреки че заложениятедин месец би трябвало да е достатъчно време, за да се подготвят данните.Данните са достъпни тук: http://www.minfin.bg/inpage.php?id=649

През първите два месеца на 2005 година приходите в консолидирания държавенбюджет са 2.54 милиарда лева, докато разходите са 2.4 милиарда лева. Ръстътна приходите спрямо същия период на 2004 година е около 20% или 425 милионалева. Формираният бюджетен излишък за първите два месеца на 2005 годинае в размер на 134 милиона лева – за сравнение за същия период на 2004 годинабюджетът отбеляза дефицит от 150 милиона лева.

Ако сравни бюджетния излишък през първите два месеца на годината с приходитеот данъка върху доходите и данъка върху печалбата, ще установим, че излишъкъте достатъчен, за да се отмени изцяло данъкът върху печалбата, данъкът върхудивидентите и застрахователните премии. Алтернативно, данъкът върху доходитеби могъл да се намали до 4-5%.

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).