Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Апел за свободен и демократичен избор

19.12.2008
Оцени тази статия:
 

А П Е Л

            Ние, организациите, учредили Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор:

            1. Изразяваме своята тревога от нарастващите по сила, влияние и разпространение системни опити за ерозиране на демократичното политическо представителство в България чрез:

- пряко индивидуално или косвено групово купуване на гласовете на българските граждани и оказване на незаконно въздействие, с което се нарушава конституционно прогласеното право на свободен избор;      

- манипулиране на свободния избор чрез оказване на системен натиск за гласуване в полза на определена партия или кандидат под заплаха от административна или икономическа принуда, изолация и дори пряко упражняване на насилие;

- организирано нарушаване на разпоредбите на Конституцията на Република България и законите на страната с цел премахване на тайната на гласуването (раздаване на предварително попълнени бюлетини, изискване на документални доказателства - снимки с GSM, представяне на празна бюлетина, отбелязване на бюлетината с помощни средства и други способи за проследяване на индивидуалния избор);

- упражняване на натиск чрез заплахи, корумпиращо въздействие и организирана злоупотреба със задълженията на секционните комисии с цел манипулация и фалшификация на резултатите от избора в секционните протоколи;

- финансово, силово и организационно въвличане на нелегитимни структури и групи, свързани с организираната престъпност в България, в политическия процес на демократично представителство.

            2. Ние сме убедени, че е необходима мащабна гражданска мобилизация на всички равнища в българското гражданско общество с цел прекъсване и обръщане на тези опасни тенденции на ерозия и пряка отмяна на правото на свободен избор на българските граждани в рамките на демократичната политическа система на страната. Чрез обединението си в настоящата Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор ние сме решени да предприемем следните граждански действия с цел гарантиране правото на свободен избор в България:

            - ще подготвим и ще предложим на Народното събрание съвкупност от спешно необходими законодателни мерки за промяна на избирателните закони, както и свързани с него други законодателни актове, с цел възстановяване на пълноценния държавен контрол върху свободата на гласуването;

            - ще проведем мащабна разяснителна кампания за информиране на българските граждани за техните права и отговорности като гласоподаватели в рамките на една демократична политическа система. Значителна част от нарушенията на избирателните права стават възможни благодарение на ниската информираност на големи групи граждани за техните права и отговорности като избиратели;

            - ще организираме продължителна застъпническа кампания в полза на необходимите законодателни, организационни и административни промени с цел гарантиране свободата и законността на следващите парламентарни избори и на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Ще употребим целия набор от законни средства за граждански натиск, с цел да убедим управляващите институции в България да бъдат приети и отстоявани мерките за гарантиране свободата на избора, предложени от нас;

            - ще уведомим за нашата дейност представителите на Европейската комисия, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа и всички международни граждански институции, ангажирани в наблюдение и подпомагане на демократичните избори в Европа и по света за нашите цели, за предизвикателствата пред българската демократична система, и ще потърсим тяхното партньорство и помощ;

            - ще провеждаме постоянна информационна кампания за осведомяване на българското и европейското обществено мнение относно установени случаи на злоупотреба с правата на българските граждани като избиратели, на подготовка за купуване на гласове, на оказван натиск или разкрито договаряне за злоупотреби с избирателния процес на всички нива. Ще огласяваме имената на свързаните със злоупотреби лица, организации и институции. Нашата дейност ще приключи с доклад за цялостната подготовка и провеждане на предстоящите избори, включващ подробна информация за установените нарушения на избирателните права.

3. Отправяме покана към граждани, неправителствени организации, медии, синдикати, академични и бизнес организации да подкрепят настоящата инициатива.

            Обръщаме се към всички български държавни институции, към представителите на европейските институции, към всички граждански институции в България и Европа, към синдикатите, медиите, бизнес организациите, университетите и към всички български граждани с апел за подкрепа на нашата цел - осигуряване на свободно, отговорно и законно упражняване на избирателното право от всеки български гражданин.

            Като държава-членка на Европейския съюз ние имаме отговорността и задължението да гарантираме свободата, почтеността и легитимността на провежданите в България избори - парламентарни, президентски, общински и за Европейски парламент. Но преди да имаме отговорност към другите, ние имаме отговорност преди всичко към своята гражданска съвест да опазим постиженията на българското демократично развитие от посегателствата на користни частни интереси, на организираната престъпност и на корумпирани представители на политическите и административните институции в България. Тази отговорност трябва да поемем днес, защото утре може да се окаже прекалено късно.

ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕДИТЕЛИ НА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА СВОБОДЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР:

АСОЦИАЦИЯ "ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

ИНСТИТУТ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО" - СОФИЯ

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПОЛИТИКА

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ

ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ФОНДАЦИЯ ЗА РЕФОРМА В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ЛИБЕРАЛНИ СТРАТЕГИИ