Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Алтернативен подход за намаляване на цените

Автор: Велин Пеев / 03.07.2009
Оцени тази статия:
 

Ако те поваля с удар, а след това ти подам ръка да се изправиш, не би трябвало да ми ръкопляскат", Робърт Скот Гаслър

На 1 юли се случиха няколко интересни събития в икономиката: цените на природния газ, дневната електроенергия, топлоенергията и вътрешноевропейските телефонни услуги паднаха. Отраз. И при всички благодарение на решение на държавен или междудържавен орган, а именно Държавната агенция за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Европейската комисия. За наивния гражданин това може да доказателство, че държавната регулация на цените е способна да подобри жизнения му стандарт с едно наглед просто въвеждане на закон. Ще разясня защо това не е така.

Случая с цените на енергийните суровини и електро- и тополоенергията сме коментирали и друг път. От една страна ДКЕВР въвежда тези ценови намаления повече от половин година след като световните цени на енергийни суровини паднаха, т.е. през цялото това време българите плащаха по-високи цени от тези по света. От друга страна, цените на суровините паднаха на глобално ниво със 70%, а ДКЕВР ги намали с около 30%, с което явно българският потребител е ощетен.

Казусът на роуминг тарифите в Европейския съюз е може би още по-интересен. За начало, трябва да се има предвид, че мобилните оператори в Европа не могат просто да започнат да предлагат услугите си свободно: те първо трябва да придобият разрешение от държавата, което се дава рядко, трудно е и на малък брой кандидати. В една страна обикновено няма повече от 4 доставчика, а когато има, те ползват технологичната база на някоя от големите 4 компании. Този лицензионен режим наложен от държавата има ефекта на бариера за навлизане на пазара и поддържа нивото на конкуренция ниско, от което и цените остават високи. Освен на входа, секторът като цяло остава съществено регулиран, както последното определяне на цените доказва.

И теорията, и практиката предостатъчно често са доказвали, че пазар със свободен достъп и отсъствие на държавна намеса успяват много по-успешно да доведат до силна конкуренция, която носи по-качествени услуги на по-ниски цени. Тази статия не цели да прави преглед на оправданията за регулации в енергийния сектор и този на мобилните комуникации (критикували сме ги в дълбочина тук и тук), а единствено да покаже, че има и алтернативен подход с по-силни положителни ефекти върху потребителите.

Факт е, че на 1 юли държавата намали цените за потребителите. Но е и факт, че тя всъщност пречи за още по-силната конкуренция между операторите, което би довело до още по-ниски цени в много по-кратък срок.