Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Алтернативен бюджет: 3-годишна бюджетна реформа

Автор: Георги Ангелов / 05.02.2007
Оцени тази статия:
С оглед подготовката за предстоящото членство на България в ЕС и с оглед необходимостта от допълнително намаление на данъчното бреме и реформа в бюджетните структури през периода 2006-2007 година се предвиждат следните бюджетни реформи:През 2006 година·         Реформа в здравната система (частни конкурентни здравни каси, приватизация на НЗОК)·         Пенсионна реформа – 8% от брутната заплата влизат в частен пенсионен фонд вместо в НОИ·         Въвеждане на ваучерна система в образованието·         Продължаващо плавно намаление на броя на бюджетните служители·         Продължаващо ограничаване на субсидиите за губещи дейности·         Приходи в бюджета – 29.9% от БВП, разходи – 28.1% от БВППрез 2007 година·         Въвеждане на нулев данък върху печалбата /премахване на облагането на печалбите/

·         Пълно въвеждане на програмно бюджетиране в бюджетната сфера

·         Изравняване на размера на акцизите според изискванията на ЕС·         Продължаващо плавно намаление на бюджетните служители·         Продължаващо ограничаване на субсидиите за губещи дейности, ЕС поема субсидирането на земеделието (спират се българските субсидии за земеделие)·         Приходи в бюджета – 28% от БВП, разходи – 26.2% от БВППосочените реформи ще осигурят на българската икономика двуцифрен икономически растеж и съответно бързо нарастване на доходите на българските граждани. В допълнение, те ще гарантират ефективно използване на средствата на данъкоплатците и получаването на качествени публични услуги, качествено здравеопазване и образование.(Георги Ангелов) Таблица: Алтернативен бюджет, 2005 - 2007
млн. лв.200520062007
 програма% от БВПпрограма% от БВПпрограма% от БВП
Общо приходи14 436.2       34.5    14 047.0       29.9    14 828.1       28.0   
  Данъчни приходи11 272.2        26.9    10 853.2        23.1    11 554.3        21.8   
     Преки данъци 3 798.3          9.1    2 438.4          5.2    1 981.4          3.7   
        Корпоративни данъци 917.4          2.2    1 027.5          2.2    387.0          0.7   
        Данък върху доходите1 259.8          3.0    1 410.9          3.0    1 594.4          3.0   
        Приходи от осигуровки 1 621.1          3.9    -           -      -           -     
      Косвени данъци7 105.0        17.0    8 034.7        17.1    9 172.9        17.3   
           ДДС4 426.9        10.6    4 958.1        10.6    5 602.7        10.6   
           Акцизи   2 344.1          5.6    2 742.6          5.8    3 236.3          6.1   
           Мита и митн. такси334.0          0.8    334.0          0.7    334.0          0.6   
      Други данъци369.0          0.9    380.0          0.8    400.0          0.8   
  Неданъчни приходи2 643.8          6.3    2 643.8          5.6    2 643.8          5.0   
  Помощи520.1          1.2    550.0          1.2    630.0          1.2   
Общо  разходи13 707.9       32.7    13 204.3       28.1    13 908.0       26.2   
1. Нелихвени разходи13 192.3        31.5    12 788.7        27.3    13 508.0        25.5   
 Текущи нелихвени разходи11 629.1        27.8    11 137.6        23.7    11 756.1        22.2   
    Заплати и осигуровки1 962.0          4.7    1 962.0          4.2    2 089.5