Статии ISSN 1313 - 0544

АЛТЕРНАТИВЕН БЮДЖЕТ С НИСКИ ДАНЪЦИ ЗА 2013 ГОДИНА

Автор: ИПИ / 18.10.2012
Оцени тази статия:

Резюме

 

Разходна бележка - Бюджет 2013

18 октомври 2012

Алтернативният бюджет на ИПИ се прави за десета поредна година. Целта ни е да покажем, че е възможна алтернативна бюджетна политика, която залага на ниски данъци, балансиран бюджет и смели реформи. През тези десет години някои от принципите на алтернативния бюджет бяха възприети: 10% данък върху печалбите, 10% плосък данък върху доходите, ограничаване на публичните разходи и дефицита – вече разписани като правила в закон, намаление на осигурителната тежест. Наред с това, наблюдавахме отказ от реформи в публичната сфера и особено в осигурителните системи – тежестта продължава да пада върху средната класа, без хората да имат право на избор.

Алтернативният бюджет 2013 разглежда бюджета като инструмент за растеж, а не просто обслужващ самия себе си. Фокусът поставяме върху средната класа и работните места, тъй като това е единственият път за осезаемо излизане от кризата и намаление на бедността. Бюджетът за 2013 г. трябва не само да разходва ефективно публичните средства и да постига конкретни резултати, но също така да бъде устойчив на шокове – това означава без дефицит и със заложени автоматични механизми при негативен сценарий.

Опитът от последните години показва, че политиката на дефицитно харчене и отлагане на реформи не работи – 2013 г. ще бъде петата поредна година на дефицитно харчене, а заетостта продължава да върви надолу. Предложеният от ИПИ бюджет залага на алтернативна политика и множество мерки за нови работни места. Резултатът от държавната намеса на пазара на труда в трудните години, особено по отношение на възнагражденията и свободата на договаряне, е видим за всички – няма работни места, а това води до повече бедност. Ние залагаме на по-малко регулаторни и административни тежести върху труда, свободно договаряне и избор. Само така могат да бъдат адресирани и регионалните различия в страната.

Алтернативният бюджет на ИПИ дефинира средната класа и разписва политики, които да я направят по-силна. Основното мото е „стимули и избор, а не тежести и обещания”. Това е най-видимо при осигурителните политики, където средната класа понася цялата тежест, а насреща получава празни обещания. Най-голямото предизвикателство пред алтернативния бюджет остава именно тази промяна – повече стимули и избор в осигуряването за тези, които работят.

Данъчни промени и мерки за балансиран бюджет:

  • По-ниски данъци – премахване на данък дивидент (сега 5%), 10% данък върху ЕТ (сега 15%), премахване на други неефективни данъци (например върху наследствата) и намаляване на държавни и общински такси;
  • Премахване на данъчните преференции – някои примери за такива преференции са преотстъпването на данъка за земеделските производители (60 млн. лв. за 2011 г.), необлагаемите ваучери за храна (200 млн. лв. необлагаеми през 2013 г.), признатите разходи за дейността при облагане на физическите лица (над 60 млн. лв. загуби за бюджета за 2011 г.) ниската ставка на ДДС за туризма (над 100 млн. лв. загуби за бюджета за 2011 г.);
  • Свиване на текущите разходи (заплати, издръжка, привилегии) в публичния сектор с 10% спрямо планираното – преглед, оценка и ранг на програмите; съкращаване на структури;
  • Повече собствени приходи, вместо трансфери – например в университетите;
  • Ограничаване на субсидиите поне с 25% спрямо планираното – основно помощи за земеделие и субсидии за железопътен транспорт.

Прилагането на тези мерки ще направи администрацията по-ефективна и ще облекчи реалната икономика. Към тях прибавяме и изключително важните осигурителни промени:

  • Пенсионна реформа – избор за работещите дали да се осигуряват в НОИ или да спестяват в лична пенсионна сметка. Държавата да признае пенсионните задължения и в зависимост от данъчните приходи да индексира текущите пенсии;
  • Здравна реформа – разбиване на монопола на НЗОК и пренасочване на 2 процентни пункта от здравната вноска към избран частен здравен фонд.

Предложените промени в осигурителните системи дават реални стимули на работещите да се осигуряват. Вместо празно обещание, срещу пенсионната вноска може да стои лична спестовна сметка. Вместо плащане в общия кюп за здраве, част от вноската ще отговаря изцяло на личните предпочитания. Това е истинска политика на стимулите, която дава избор, а не такава, която просто обявява всички некоректни платци за престъпници.

Предложенията на ИПИ в Алтернативен бюджет 2013 ще доведат до устойчиви публични финанси, ефективни харчове за постигане на резултати, икономически растеж, нови работни места и по-силна средна класа, на която ще се дадат стимули и избор, а не тежести и обещания.

 

 

Презентацията  е достъпна на

страницата на ИПИ – www.ime.bg.

За контакти:

02/952 62 66, 952 35 03

 

Петър Ганев, ganev@ime.bg

Десислава Николова, dnikolova@ime.bg

Калоян Стайков, kaloyan@ime.bg