Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

А защо не ИСТИНСКИ референдум за АЕЦ “Белене”?

Автор: Георги Ганев / 21.12.2012
Оцени тази статия:

Публикуваме със съкращения коментара на Георги Ганев от Центъра за либерални стратегии (ЦЛС) по повод референдума за АЕЦ „Белене”.

В българското общество има видимо, логично и легитимно разделение по проекта “Белене”. Някои хора са много “за”, други са просто “за”, трети са против. И всичките имат своите аргументи, имат право на своето мнение и, което е особено важно, имат право друг да не им налага мнението си, стига това да е възможно.

Политически референдум за “Белене” не може да реши тази задача. Каквото и да стане на този евентуален референдум, независимо дали ще се получи отговор “да” или отговор “не”, ако решението на референдума наистина се превърне в политическа реалност, мнението на една част от българите ще бъде силово, със силата на държавната принуда, наложено над мнението на друга част от българите. Това е трудно да се оправдае, освен ако просто няма друг начин.

А в този случай друг начин има. Нарича се публична подписка за събиране на капитал на търговско дружество. Тези, които много искат проектът “Белене” да се осъществи, могат да се подпишат в подписката срещу сериозни суми пари - техни си пари, техен си риск. Тези, които по-малко искат, но все пак са “за”, могат да се подпишат за по-малки суми - пак техни си пари, техен си риск. А тези, които не го искат, имат възможността да не се подписват и да не участват - тяхно си решение, техен си риск (да пропуснат бъдещи печалби). След което това търговско дружество, управлявано от своите акционери и избрано от тях ръководство, осъществява проекта на собствен търговски и предприемачески риск, като единственото нещо, което иска от държавата, е спазването на добре разписаните в различни закони процедури и разрешения по строежа и въвеждането в експлоатация на подобна мощност. При този метод няма принуда, няма силово налагане на мнението на едни над мнението на други. Всеки действа според убежденията си и лично носи отговорност за решенията и действията си. Този метод е напълно законен, напълно възможен ей сега, веднага, и напълно легитимен в очите на всички.

Не съществуват сериозни аргументи този легитимен, законен и гарантиращ ясни отговорности начин българското общество да реши дали да има или да няма проект “Белене” да бъде пренебрегван. Съответно всякакви негови алтернативи, включително референдуми и други, са нелегитимни.

Но нелегитимното предложение за референдум по този невъзможен за решаване на референдум въпрос съществува, а никой не предлага на българските граждани по-легитимната и значително по-добра опция на публичното търговско дружество.

Защо?