Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

2007 – нашите важни събития

Автор: Светла Костадинова / 04.01.2008
Оцени тази статия:

Всеки прави равносметка какво е успял да постигне през изминалата година. Ето и нашата скромна оценка.

1) ИПИ, заедно с други икономисти, успя да наложи дебата за ниски данъци и 10% плосък данък върху доходите беше приет.

2) ИПИ, в сътрудничество с експерти и активно работейки с бившия ни колега, сега депутат, Мартин Димитров, успя да:

  • Изготви предложение за държавен вестник - безплатен и в Интернет - приет на първо четене през 2007.
  • Изготви предложения за промени в Търговския закон за намаляване на изискването за минимален капитал за създаване на ООД и АД десет пъти. В момента е в процес на обсъждане.
  • Изготви предложения за промени в Закона за нормативните актове - част от предложенията бяха приети през 2007 и от началото на 2008 година всеки проект на нормативен акт трябва да се придружава от мотиви, които съдържат 1. причините, които налагат приемането; 2. целите, които се поставят; 3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба; 4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива; 5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

3) ИПИ организира пет пресконференции, като общото между тях беше идеята за по-малка намеса на държавата. Те бяха на тема

  • икономическа свобода в България и по света (февруари 2007),
  • намаление на осигуровките (юни 2007) - заедно с Индъстри Уоч и Георги Ангелов,
  • по-лесна процедура за издаване на строителни разрешителни (октомври 2007),
  • стачката на учителите и техните искания (октомври 2007)
  • пети алтернативен държавен бюджет с ниски данъци (ноември 2007) - заедно с Георги Ангелов

4) ИПИ издаде 51 броя от петъчния си Преглед на стопанската политика, 11 броя от месечния си Бюлетин за ниски данъци и 12 броя от английския си бюлетин.

5) ИПИ спечели две международни награди - за Неправителствена организация на годината и за Медия на 2007 на Стокхолмската мрежа.

6) ИПИ увеличи двойно посещаемостта на Интернет страницата си и има повече от 400 публикувани статии в български печатни и електронни медии, интервюта и участия в телевизионни и радио предавания. 

Много други събития през годината ни помогнаха да срещнем интересни хора, да популяризираме идеите, които поддържаме от години, и да си повярваме, че дори и малко сме допринесли за по-добрия живот в България.

Главните ни приоритети за 2008 година са:

1.       намаляване на осигуровките

2.       съкращаване на администрацията

3.       пенсионна реформа

4.       фискална децентрализация

Надяваме се и занапред да получаваме подкрепата на организации и граждани със сходни идеи, разчитаме на по-отворена към добри предложения администрация и на всички медии, с които работим успешно от години.

Успешна нова година на всички!