Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

18 на 2 за частния сектор в топ 20 на заплатите по общини

Автор: Петър Ганев / 02.04.2021
Оцени тази статия:

През миналата седмица ИПИ публикува данни за заплатите по общини за 2019 г. Традиционно темата предизвиква коментари за делението по оста частен-обществен сектор. Днес публикуваме и подробни данни за заплатите в частния и обществения сектор по общини. Данните се отнасят до средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение.

Детайлните данни за заплатите показват, че частният сектор играе водеща роля в почти всички общини в „Топ 20“ по размер на средната заплата в страната. Единствено в общините с много силна енергетика ситуацията е различна – високите заплати идват от обществения сектор в Козлодуй и Раднево, а в Гълъбово са високи както в обществения, така и в частния. При всички други в „Топ 20“ – било то Челопеч, Пирдоп и Панагюрище в Средногорието или индустриалните Девня, Божурище и Марица в близост до големите градове, частният сектор генерира високите заплати.

Лидерите сред общините по заплати в частния сектор на практика не се различават чувствително от общата класация за страната. Челопеч[1], Пирдоп (1 984 лв.) и Столична община (1 794 лв.) заемат трите водещи места. Последните две отбелязват добър ръст от около 10% през 2019 г. След тях се нареждат Гълъбово (1 762 лв.), Девня (1 700 лв.), Суворово (1 623 лв.), Елин Пелин (1 544 лв.), Панагюрище (1 488 лв.), Божурище (1 436 лв.) и Белослав (1 420 лв.). Прави впечатление силният ръст в Елин Пелин (18% през 2019 г.), което отразява възможностите в широката периферия на столицата.

В 20 общини се регистрира средна брутна месечна заплата в частния сектор под 600 лв. през 2019 г. Това са почти изцяло много малки общини – като общините Трън и Батак, в които по принцип броят на наетите в частния сектор е малък, а производствените предприятия или изцяло отсъстват, или са в сфери с много ръчен неквалифициран труд и традиционно ниско заплащане. И докато тези 20 са по-скоро крайните примери, то други 53 общини отчитат средна брутна месечна заплата на наетите в частния сектор между 600 и 700 лева. Сред тях има много общини с разнообразен профил, но и много курортни общини – Велинград, Царево и Сапарева баня например влизат в тази група.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Класацията на заплатите в публичния сектор изглежда много различно. На първите три места[2] през 2019 г. са познатите Козлодуй (2 722 лв.), Раднево (2 045 лв.) и Гълъбово (1 688 лв.). След това идват големи общини – Столична (1 581 лв.), Варна (1 393 лв.) и Пловдив (1 333 лв.). “Топ 10” на заплатите в публичния сектор се затваря от Девня (1 332 лв.), Белово (1 296 лв.) и Бургас (1 285 лв.). Спецификата на заплатите в обществения сектор – с голяма роля на администрацията и сфери като образование например, предполага и по-близки нива на заплащане в болшинството от общините. Едва 16 общини отчитат средна брутна заплата в обществения сектор под 800 лв. през 2019 г.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Това разпределение означава, че в повечето общини в страната средната заплата в обществения сектор изпреварва тази в частния. В 56 общини заплатата в частния сектор надвишава тази в обществения – в Средногорието и индустриалните общини около големите градове разликата е около 1,5-2 пъти в полза на частния сектор.  В другите 209 общини обаче средната заплата в обществения сектор е по-висока или в два случая равна на тази в частния сектор. Разликата в някои от тях – например Козлодуй и Раднево, също може да достигне до два пъти – този път в полза на обществения сектор.

| ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА |

Оставяйки настрана столицата, където частния сектор води по заплати, масово сред големите общини общественият сектор все още е лидер по заплати. В общините Пловдив и Варна например заплатата в частния сектор е 80-82% от тази в обществения. Причините са няколко. От една страна индустрията с по-високите заплати е изнесена в периферията на тези градове и попада на територията на съседните общини. В сектора на услугите и туризма все още има недекларирани доходи от труд. В същото време това са общини с много силни социални функции, които концентрират обществени институции с високо заплащане. Заплатите в образованието и здравеопазването във Варна например е сред най-високите в общината, а през 2019 г. вече се отчита и изпреварващото увеличение на заплатите на учителите.

 


[1] Данните за средната заплата в частния сектор в община Челопеч са конфиденциални. Въпреки това, знаейки високата средна заплата за общината, както и нивата на заплащане в обществения сектор, можем да потвърдим първото място на община Челопеч. Община Мирково остава единствената извън класацията, тъй като при нея данните са конфиденциални както за средната заплата в частния сектор, така и за цялата община. Най-вероятно, при наличието на данни, община Мирково би била сред водещите в страната. 

[2] Данните за заплатите в обществения сектор са конфиденциални за община Сопот. Възможно е средната заплата в обществения сектор в Сопот – поради наличието на много голяма публична компания, да е сред най-високите в страната.