Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

10 причини за намаляване на осигуровките

Автор: Светла Костадинова / 15.06.2007
Оцени тази статия:

Данъците финансират дейностите на правителството и политиките, които то провежда. В България обаче данъците имат и друга функция - да наказват хората, които имат по-високи доходи. Разсъжденията в тази посока най-вероятно ще присъстват осезателно на предстоящата среща на БСП, където част от решенията ще бъдат за бъдещата данъчна политика - ставките на данъка върху доходите и какво да се прави със социалните осигуровки.

Въпросът за социалните осигуровки обаче не трябва да се обсъжда извън матрицата на Закона за държавния бюджет за 2007 година. В него ясно пише, че при фискална възможност осигуровките ще се намалят с 3% от юли 2007. Разбира се, при писането на текста миналата година не беше поставена точно число, което да дефинира „фискална възможност" и затова сега ще има обсъждания вместо сигурно намаление. На всички, които разбират поне малко от цифри, е ясно, че такава възможност съществува - приходите от всички данъци нарастват, защото икономиката се развива добре и някои данъчни ставки бяха намалени.

Защо трябва да има намаление на осигуровките от юли 2007 година?

 

1) По-ниските осигуровки стимулират плащането им

Приходите в бюджета след всяко намаление на данъците от последните години доказва, че приходите не намаляват, а обратното - нарастват. Според НАП, „постъпленията от преки данъци (данък върху доходите, корпоративни данъци) за периода са с 439 млн. лв. повече спрямо първите 5 месеца на миналата година въпреки намаляването на ставките и увеличаването на необлагаемия минимум." Затова страховете за по-ниски приходи са безпочвени.

2) По-ниските осигуровки означават по-висок растеж за икономиката

Изследване на Световната банка[1] посочва, че всяко намаление на данъчната тежест с 1% води до нарастване на заетостта с 0.5 - 0.8% за страните, присъединили се към ЕС през 2004 година. Това означава, че ако бъдат намалени осигуровките с поне 3 процентни пункта от юли 2007, то заетостта ще нарасне с поне 2 процентни пункта. Ако намалението е в размер на реално възможното, а именно поне с 15 процентни пункта, то заетостта ще нарасне с поне 7 процентни пункта.

3) По-ниските осигуровки означават по-високи заплати за всички

В друго изследване на Световната банка се твърди, че социални осигуровки, които са по-високи от 15% върху заплатата, водят до по-високи разходи за труд в икономиката, насърчават недеклариране на доходите и обезкуражават предлагането на труд. Това от своя страна означава, че по-малка част от изработеното от работещите остава за тях, тоест доходите са по-ниски от възможното.

4) По-ниските осигуровки означават по-високи пенсии

Отчитайки запазването и дори нарастването на приходите в бюджета от намалението на осигуровките е ясно, че пенсиите могат да бъдат повишени не с планираното 10%, а поне двойно повече.

5) По-ниските осигуровки означават по-строг контрол върху правителството и харчовете му

Ниската данъчна тежест означава, че правителството трябва добре да си прави сметката и да взема решения за харчене само след задълбочен анализ. Това ще ограничи някои от неразумните разходи, част от които се вземат под натиска на уличните протести.

6) По-ниските данъци означават по-малка зависимост от ЕС

Растежът, който икономиката регистрира при ниски данъци и извършване на реформи, допринася за повишаване благосъстоянието на гражданите. Средствата от европейските фондове ще бъдат по-малко необходими поради вътрешния ресурс на икономиката и привлечените от благоприятната данъчна среда чуждестранни инвестиции.

7) По-ниските данъци стимулират реформите

Ниското данъчно бреме е причина правителството да търси начин да оптимизира основните публични системи и да насърчава личната отговорност на гражданите по време на техния живот. Ниските данъци дават възможност за различни плащания от страна на индивидите за застраховане срещу рискове като инвалидност, временна неработоспособност, безработица и др. подобни, които се поемат от държавата в голяма степен в момента. По този начин държавата ще поеме грижата най-вече за малка част от обществото, които са неспособни да работят по обективни причини.

8) По-ниските данъци означават повече работни места

Ако работодател има по-ниски разходи за труд, то ще остават повече средства за него, част от които или всичките той може да инвестира в разширение на бизнеса. От друга страна, хора, които искат да започнат бизнес, биха могли да го направят по-лесно поради по-ниските разходи за труд.

9) По-ниските данъци привличат чуждестранни инвеститори

Данъчната конкуренция между страните в привличането на инвестиции дава резултати. Всички страни на Балканския полуостров (с изключение на Гърция) намаляват значително данъците си и регистрират рекордни чужди инвестиции. Същото се случва с балтийските държави и ще бъде нелогично да отричаме връзката между ниското облагане и инвестициите. България е в постоянно съревнование с останалите страни за инвеститори и данъчните намаления, комбинирани с други ключови реформи, са основен подход.

10) По-ниските данъци сега печелят изборите после

Въпреки че повечето десни партии включиха в предизборните си програми намаление на данъците, стана ясно, че не това печели избори. Тъй като управляващите дойдоха на власт с обещания за увеличени плащания за пенсионери и след като намаляването на осигуровките ще позволи да се увеличат пенсиите, то е по-сигурно преизбиране на следващите избори ако намалението се направи час по-скоро. Само намаление от поне 10% в сила от тази година ще може да се прояви до следващите избори и ще повиши шансовете на социалистите.

Биха могли да се посочат още причини за значителното намаление на осигуровките, но важното е процесът да продължи. Всяко отлагане води до по-ниски приходи за всички - работещи, фирми, пенсионери и държавния бюджет. Това е една от политиките, която има ефект върху всички субекти в икономиката и ефектът е положителен.

Тези, които не разбират тази проста логика или са убедени, че от тях трябва да зависи кой, кога и как ще има по-високи доходи, са или заблудени политици, или хора, които искат в този процес на преразпределяне на доход да „се облажат" за наша сметка.


 


[1] За повече информация виж тук.