Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

10% плосък данък печалба и доходи – остават осигуровките *

Автор: Светла Костадинова / 02.08.2007
Оцени тази статия:

Новината за въвеждане на плосък данък от 10% върху доходите на физическите лица от 2008 година изненада много хора. Излезе, че левите политици са най-реформаторски настроени и действително правят нещата да се случват. Несъмнено намалението на данъците има положителни ефекти върху всички граждани и затова силно го подкрепяме. Още през 1997 г. Институтът за пазарна икономика предложи плосък данък, сетне конкретизира своята идея – 10% данък печалба, 10% данък върху доходите и 10% осигуровки. До към 2002 г. никой не слушаше. Една от причините бе, че още не бе настанало времето да се събират повече данъци от тяхното намаляване и опростяване. А другата – Георги Ангелов не бе измислил „алтернативния бюджет”, изчисляват при нашето предложение за данъчни ставки.

Независимо кой е на власт и намалява данъци ние силно подкрепяме подобни развития, защото те имат положителен ефект върху доходите и икономиката. За да разберем ефектите трябва да знаем какво всъщност е плоския данък.

Другото наименование на плоския данък е пропорционален данък. Това означава, че всички данъкоплатци плащат пропорционално на дохода си данък.

Къде има плосък данък?

През 1997 г. Латвия въвежда плоска ставка от 25 % за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък. Икономическият растеж скача от 3.8 % през 1996 г. на 8.3 % за 1997 г. През 2004 г. Словакия въвежда плоска ставка от 19 % за данъка върху личните доходи и за корпоративният данък. Икономическият растеж се повишава от 4.2 % през 2003 до 5.4 % за 2004. През 2005 г. ГрузияРусия въвежда плосък данък от 13 % върху личните доходи. През годината на реформата се реализира и бюджетен излишък от 2.7 %. В Естония плоския данък върху дохода е 22%, в Сърбия е 10%, в Украйна е 13%, Румъния - 16%, Македония – 12%, Черна Гора – 15%, Киргизстан – 10%. Плановете са да се въведе 10% данък в Албания през 2008 година, а в Чехия се обмисля 15% от следващата година. Важна подробност е, че част от страните с плосък данък планират намаление на ставката през следващите години. въвежда плосък данък от 12 % върху личните доходи и ставка от 20 % за корпоративния данък. През 2005 г. икономиката на Грузия достига растеж от 9.3 %. През 2001 г.

Плоският подоходен данък има няколко непосредствени ефекта.

Премахването на различните ставки опростява облагането. През 2006 година българските данъкоплатци са платили 1.3 милиарда лева данък върху доходите. Това обаче не е всичко. За да оценим реалните разходи за данъкоплатците трябва да включим и разходите за съобразяване с данъчното законодателство - времето, необходимо на данъкоплатците да се запознаят със законодателството; времето за попълване на данъчните декларации; времето за изчисляване и плащане на дължимия данък (всеки месец и годишно).

С плоския данък тези разходи ще намалеят, но е необходимо и последващо опростяване на данъчното законодателство като премахване на всякакви преференции и изключения, които значително затрудняват администрирането на данъците.

Плоският данък има най-голям ефект, ако е нисък. В тази връзка, 10% ставка е много добро решение, което ще извади част от доходите от сивата икономика, защото ще стане много по-лесно просто да се плати данъка, отколкото да се крият доходите.

Плоският данък обаче е само част от общата данъчна тежест върху труда. В нея се включват и осигуровките. Многократно сме посочвали, че осигуровките са най-голямото бреме за работещите. Намалението им с 3% беше записано да се случи от средата на годината, но то е минималистично на фона на реалните бюджетни възможности. Все пак решението е добра новина, имайки предвид вероятността въобще да няма такова, но е недостатъчно, комбинирано с идеята е да няма необлагаем минимум при подоходния данък. Идеята всички доходи без изключение да се облагат с 10% данък е несъмнено най-революционната подробност, с която са въвежда абсолютно равенство на данъкоплатците. От друга страна, министърът на икономиката спомена, че ще се търсят начини хората с 200-350 лв. месечен доход да се компенсират по някакъв начин, което създава притеснения. Ако стратегията на правителството е да подпомага хората с ниски доходи по различни начини (преференции, плащания и др.), то много по-логично би било все пак да има необлагаем минимум или да се намалят осигуровките с още 6-7 пункта от началото на 2008 година. Това е по-лесно за администриране и няма да има нужда от администрация, която иначе ще се занимава с всякакви програми за подпомагане и компенсиране.

Без съмнение, както данъкът върху печалбата беше намален до 10% без никакви проблеми за държавния бюджет, така и данъкът върху доходите се очаква да има подобен ефект. Затова следващата решителна стъпка трябва да е намаление на осигуровките до същото ниско ниво от 10%. В резултат на по-ниското облагане на труда разполагаемите доходи на българските граждани ще се увеличат значително, ще нараснат стимулите за труд, предприемчивост, откриване на работни места, а икономическият растеж ще се ускори.

 

--------------------

* За първи път статията е публикувана във вестник 24 часа на 01 август 2007 година.