Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ПОКАНА за кръгла маса на тема „Какво означава Европа 2020 за България?” (13 юли 2011)

01.07.2011
Оцени тази статия:

13 юли 2011 (сряда)

10,00 ч. – 13,00 ч.

Хотел Радисън, оранжева зала

 

В България дебатът по „Европа 2020” премина през няколко събития, на които липсваха задълбочени анализи за очакваните ефекти от предложените политики. Липсата на оценка на въздействието на мерките поставя под въпрос усилията на администрацията. Налице са основателни съмнения, че чрез тези мерки ще растем по-бързо и ще се повиши жизненият ни стандарт до 2020 година.

 

Институтът за пазарна икономика изготви оценки на въздействието на две от петте предложени от българската администрация национални цели и политиките за постигането им. На кръглата маса ще представим тези оценки и ще дискутираме това ли е пътят за постигане на поставените цели.

 

Вижте пълния текст на ПОКАНАТА и ПРОГРАМАТА за събитието ТУК!

 

За регистрация за присъствие на кръглата маса, моля изпратете имейл до г-жа Бинка Илиева на binka@ime.bg до 11 юли 2011.

 

Очакваме Ви!