Анализи

Публични финанси

ИПИ следи внимателно състоянието на публичните финанси и ежегодно предлага начини за повишаване на прозрачността и ефективността на публичните харчове.Тук ще откриете и всички издания на годишния ни Алтернативен бюджет с ниски данъци.

Икономическо развитие

Тук може да откриете всички водещи анализи на ИПИ в сферата на икономическото развитие.

Социално развитие

Анализите на ИПИ в теми като бедността, социалното включване, образованието и здравеопазването.

Развитие на регионите

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 10 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването "Регионални профили: показатели за развитие", както и за индекса "Местни условия за правене на бизнес".

Правосъдие

Съществува пряка връзка между работещата правосъдна система и условията икономически растеж. Тук може да откриете анализите, които ИПИ публикува като част от своята правна програма.

Кампании

ИПИ организира и участва в редица кампании, свързани с повишаване на прозрачността на публичните политики, насърчаване на предприемачество и подобряването на бизнес средата.

Регулации

Качеството на регулациите е от огромно значение за гарантиране на добра среда за правене на бизнес.

Официални становища на ИПИ

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация.

Официални становища на ИПИ (архив)

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация, включително преди 2016 г.

Архив - всички анализи по реда на публикуването им

Тук ще намерите всички изследвания и публикации на ИПИ, подредени по реда на тяхното публикуване.