Знаете ли, че: пенсионерите получават пенсии все по-дълго?

Графиката показва, че при трите основни групи пенсии продължителността на получаване на пенсия се увеличава постоянно и значително през последните 18 години. Изключение правят единствено пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, където има спад от 12% или тези пенсионери средно получават пенсия с 1,4 г. по-малко спрямо 1992 г.

Най-голям относителен ръст се наблюдава при пенсиите за осигурителен стаж и възраст, получаването на които се увеличава с 66% или 8,5 г. В абсолютна стойност най-бързо расте получаването на пенсии поради трудова злополука и професионална болест – 10,5 г., което е увеличение от 47%. При пенсиите за осигурителен стаж и възраст по чл. 69 – полицаи, военни, пожарникари, водолази, летци, балерини и др.- увеличението е със 7,7 г., което е ръст от 46%.

Както видяхме на една от предходните графики от нашата поредица броят на пенсионерите намалява в периода 1995-2010 г. с 8,9%, като паралелно с това има ръст на годините, в които получават пенсия – средно със 17,5%. Пенсионерите са намалели с 215 хил., но оставащите получават пенсия средно с 3 години повече, а някои групи пенсионери получават пенсия между 2 и 6 пъти по-дълго от средното.


Свързани публикации.