Трудно ли е да се стартира бизнес в ЕС?

На 18 декември 2014 г. Европейската комисия (ЕК) отчете прогреса на държавите от ЕС във връзка с облекчаване на условията за стартиране на бизнес през 2014 година. Комисията поставя три цели, а именно съкращаване на времето и намаляване на разходите за започване на бизнес и административно обслужване на „едно гише”.

 

Брой страни членки 

Цели

Изпълнили

Неизпълнили

Обслужване на „едно гише”

23

5

Време

19

9

Разходи

10

18

Усложнените процедури и излишните формалности могат да спънат и най-добрата бизнес идея. Предприемачи посочват, че това са сред основните причини, поради които се въздържат от инвестиции. Осъзнавайки значимостта на проблема, ЕК насочва усилия към стимулиране на предприемаческата инициатива и увеличаване на растежа.

6 държави спазват
и трите посочени цели

Дания, Гърция, Латвия,
Румъния, Словения и Великобритания

13 държави спазват две от целите

Белгия, България, Кипър, Естония, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия и Испания

8 държави спазват една
от целите

Австрия, Хърватска, Чехия, Финландия, Малта, Нидерландия, Словакия и Швеция

1 държава не спазва никоя от трите цели

Германия

 

Съветът по конкурентоспособност на ЕС призовава страните да облекчат процедурите по стартиране на бизнес до 3 дни и 100 евро за ООД.

В тази връзка се отчита прогресът  на държавите за всяка година. През 2007 г. средно за ЕС са били необходими 12 дни за стартирането на ООД, а разходите са възлизали на 485 евро. Оттогава насам тези показатели се подобряват и за 2014 г. се отчита средно време 3,5 дни и разходи в размер на 313 евро. Намаляването на средното време основно се дължи на административни промени в Чехия и Швеция, а намаляването на средните разходи – на облекчения в България и Гърция.

 

Промяна на необходимите разходи и време за започване на бизнес средно в ЕС

Източник: ЕК

Най-продължителната процедурата по стартиране на бизнес е в Австрия, Словакия и Швеция – 10 дни, следвани от Малта, където са необходими между 5 и 8 дни. Държавите „отличници” в това отношение са Дания, Италия, Нидерландия, Полша и Португалия – само 1 ден.

Необходимите разходи варират значително – от 2000 евро в Италия до завидните 0 евро в Словения.

 

Показатели по страни 

Страни членки  

Необходими дни

Необходими разходи в евро

Австрия

10

305

Белгия

1,5

517

България

4

28-56

Великобритания

1-5

16-50

Германия

6

376

Гърция

1,45

86

Дания

1

90

Естония

2

185

Ирландия

2-5

50

Испания

3

464

Италия

1

2000

Кипър

1-3

311

Латвия

2

33-36

Литва

4

74-196

Люксембург

3

1100

Малта

5-8

210

Нидерландия

1

350-400

Полша

1

120

Португалия

1

220-360

Румъния

1-3

100

Словакия

10

166-332

Словения

2,9

0

Унгария

2

160-319

Финландия

5

330-380

Франция

4

84

Хърватия

1-5

105-670

Чехия

1-5

402

Швеция

10

204-236


Свързани публикации.