Семинар на ИПИ: Икономии срещу растеж

На 29.10. в хотел „Радисън“ Интитутът за пазарна икономика, със съдействието на Фондация за свободата „Фридрих Науман“, организира студентски семинар-дискусия на тема „Икономии срещу растеж“. Въпреки че дебатът за наличието или липсата на компромис между програмите за фискална консолидация, от една страна, и икономическия растеж, от друга, започна още след началото на рецесията през 2008 г., темата продължава да е една от най-обсъжданите не само в Европа, но и в света. Държавната задлъжнялост в повечето страни от ЕС, в САЩ и други развити страни продължава да расте и до този момент, а икономическият им растеж остава отрицателен или символичен.

Някои ключови емпирични изследвания от последните години за връзката между дълг, икономии и растеж бяха представени от Десислава Николова – главен икономист в ИПИ. Петър Ганев – старши икономист в ИПИ, коментира актуални статистически данни за динамиката на БВП, държавния дълг и дефицит на страните от Европейския съюз от започването на икономическата криза до днес.

Дискусията продължи с обсъждане на причините развитите икономически сили да имат значително по-голям дълг от развиващите се страни и различните реакции на държавите членки на ЕС към кризата от 2008 г. Основните засегнати въпроси бяха: кое преобладава на стария континент – икономиите или продължаващото раздуване на харчовете; колко и как да се икономисва, за да се очакват положителни резултати; свидетели ли сме на оздравяване на европейската и българската икономики и коя е по-добрата фискална стратегия в подкрепа на растежа на българската икономика. На фона на продължаващите граждански протести, предмет на обсъждане стана и въпросът доколко е възможен растеж на икономиката по време на политическа криза.


Свързани публикации.