Проектобюджет 2008 – Заключение

Прегледът на проекта води до следните изводи:

1) Проектът за първи път дава по-подробна информация за намеренията на правителството. Разходите са по програми, има индикатори, изпълнението на които ще се цели през следващите три години. Това дава възможност за измерване, оценка и сравнение към края на годината.

2) Програмните бюджети ясно показват, че администрацията в България е прекалено голяма, може да бъде оптимизирана много повече от заложените 12%, а част от програмите спокойно трябва да бъдат прекратени поради неясни цели и ефекти, сбъркана логика или просто безсмисленост на усилията, и оттук – на похарчените пари.

3) Нарастването на разходите в сферите, които разчитат най-вече на финансиране от бюджета, не е съпроводено с ясни принципи и реформи, освен образованието. Налага се впечатлението, че е необходима стачка, за да се извърши нещо по-впечатляващо в промяна на логиката на финансиране, управлението на публичните пари, осигуряването на качествена услуга и въвеждане на принципа на конкуренция. В здравеопазването и пенсионната система не се предвиждат никакви сериозни промени, което означава, че или скоро ще има пак стачка, или ново нарастване на разходите без реформи. И двата варианта не са приемливи за обществото и не трябва да се стига до там – проектобюджетът за 2008 година не гарантира такова нещо.

4) Продължава финансирането на програми, които целят управление на търговски дружества, което е недопустимо и трябва да се започне оставащата приватизация, която да се комбинира с либерализиране на регулаторната среда.


Свързани публикации.