Ново в Икономическата библиотека (12 – 16 декември 2011)

Ново в Икономическата библиотека (12 16 декември 2011) 

 

За втора поредна година честта и удоволствието да сложи „точка” в календара на събитията, организирани от Икономическата библиотека, се пада на колегата Петър Ганев.

На 14 декември 2010 г. той ни срещна с творчеството на почти неизвестния у нас писател Гарет Гарет и любезно дари на библиотеката колекция романи от този позабравен дори и в родната си Америка автор.

На срещата-представяне на 15 декември 2011 г. Петър Ганев отново ни изненада приятно с избора на тема и автор.

Книгата? –  „Невидимата кука: скритата икономика на пиратите”   

The Invisible Hook: The Hidden Economics of Pirates

Peter T. Leeson

Princeton University Press, 2009

Mr. Leeson’s book represents a serious attempt to use the tools of economics to make sense of the institutions of piracy. The book is another example of economic imperialism, the use of economics to make sense of real world phenomena that are outside the standard realm of economic science. It addresses an important force that did, and does, impact world trade. But as the skull and crossbones on its spine suggests, the book is also just fun. . . . [T]he book manages to be entertaining and informative. It is a fun read and provides parents with something to teach their children while looking for pirate treasure left long ago at the beach. – Edward Glaeser, Economix blog
http://library.ime.bg/the-invisible-hook/

 Питър Лийсън е многообещаващ млад икономист от университета „Джордж Мейсън”. Първоначално интересът му към пиратите шокира наставниците му, но с времето Лийсън  доказва, че темата е благодатна за изследване, което се отразява както на неговия авторитет в научните среди, така и на неговата популярност. Множеството статии по темата, в т.ч. научни, логично довеждат до Появата на книгата „Невидимата кука: скритата икономика на пиратите” е следствие от редица разработки, проучвания и статии. Темата за пиратството продължава да вълнува икономиста, както е видно от публикациите на неговия сайт.

Лийсън често гостува на популярния блог „Freakonomics”, а наскоро книгата му провокира и Умберто Еко да напише статия със заглавие „Пиратската банда на Аристотел”. 

  

„Икономическият поглед” на Питър Лийсън към пиратството бе представен от Петър Ганев със същата лекота, с която чертае графики на бизнес-циклите.

Какви хора са ставали пират? Какви са причините хората да избират тази рискована професия – идеал, пари…? Демократично ли е бил управляван екипажа на пиратския кораб? Кои са икономическите причини за „пиратската демокрация”? Конституцията на пиратите? Толерантност и „морален” кодекс?

Това бяха част от въпросите, на които се спря в своята презентация Петър Ганев. Според него книгата е ценна не с фактологическия материал, тъй като почти няма неизвестни факти, а с икономическата интерпретация на Лийсън.


Свързани публикации.