КОНКУРС за стажанти в Института за пазарна икономика

ИПИ обявява втория за 2009 година конкурс за двама стажанти за периода май – юли 2009.

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

 1. Глобализацията и малките страни
 2. Кризата и големите правителствени харчове
 3. Какви са причините за просперитета в една страна?
 4. Защо хората търгуват?

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 1 200 думи. Текстовете трябва да са форматирани по следния начин:

 • Шрифт – Times New Roman, „12"
 • Междуредие – един ред

Есетата, заедно с кратка автобиография на български език, изпращайте до 28 април 2009 година на електронен адрес: mailto:[email protected]на вниманието на Зорница Манолова.

Какво предлагаме по време на стажа:

 • Стипендия
 • Работа в офиса на ИПИ
 • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
 • Препоръка при завършване на стажа

Изисквания към стажантите:

 • Очакваме кандидатите да могат да бъдат на разположение в офиса на ИПИ поне 3 работни дни в седмицата.
 • Завършен поне втори курс
 • Интерес към идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава.

Очакваме Вашите есета!

 


Свързани публикации.