ИПИ обявява стипендиантско място за завършили в чужбина докторанти/магистри

За пореден път Институтът за пазарна икономика беше определен като една от организациите, които ще имат възможност да предложат една стипендия за платена 6-месечна изследователска програма в рамките на Think Tank Young Professional Development Program.

Изисквания към кандидатите:

 • Да са завършили през последните три години магистърска или докторска степен в областта на социалните или хуманитарните науки в университет в страните от ОИСР;
 • Да са на възраст между 23 и 35 години;
 • Да владеят перфектно английски език

Примерна тематична насоченост

Работата на стипендианта в ИПИ ще бъде фокусирана върху анализ на ефектите от предприети през последните години популистки управленски мерки в една от следните сфери:

 • Пазар на труда
 • Пенсионна система
 • Енергиен сектор

Кандидатите имат възможност да представят и свои идеи за тематична насоченост на своето изследване, които ще бъдат обсъдени с ИПИ. За времето на работата си в ИПИ избраният кандидат ще получава месечна стипендия. 

Кандидатстване

 1. Кандидатите изпращат на ИПИ автобиография и мотивационно писмо, в което излагат сферата и темата на своето потенциално изследване;
 2. ИПИ се среща с тези, представили най-добри кандидатури, за интервю;
 3. ИПИ и избраният кандидат подават документи до Think Tank Fund.

Срокове

 1. До 23 юли 2014 г. – Изпращане до ИПИ на автобиография на английски език и една страница описание (отново на английски език) на предложената тема за изследване, което кандидатът ще извърши по време на работата си в ИПИ;
 2. До 4 август 2014 г. – ИПИ, заедно с одобрения кандидат, попълват и изпращат пакета документи за Think Tank Fund;
 3. От 3 ноември 2014 г. –  В случай на одобрение на проекта, кандидатът ще бъде поканен да започне 6-месечна изследователска работа в ИПИ.

Моля, изпращайте кандидатурите си на Петър Ганев: [email protected]. Повече информация за Think Tank Young Professional Development Program for MA and PhD graduates на The Think Tank Fund можете да откриете тук.


Свързани публикации.