Цитат на седмицата

“По дефиниция, държавата е институция, която може законно да използва сила,за да постигне целите си и е монополист във връзка с горепосоченото на определенатеритория. Това определение разграничава държавата от криминални институциикато мафията, както и от институции като търговската компания или семейството:последните две прибягват рядко до използването на сила за осъществяванена целите си, а мафията не е монополист при прибягването до „незаконно“насилие на определена територия”.

Бертран Лъоменисие

“Размисли върху смисъла на държавата” (текстът е достъпен на образователнатастраница на ИПИ)

 

 

 


Свързани публикации.