Икономическа библиотека на ИПИ и БМА: нови заглавия (1-8 октомври 2010 г.)

Новите книги (https://ime.bg//var/images/03_New_Books_Library.pdf)


Две книги на български език веднага привличат вниманието.

 

Айн Ранд и светът, който създаде

Ан Хелър

Издателство ЕРА, 2010

Айн Ранд е една от най-значимите и влиятелни жени на ХХ век, но почти три десетилетия след смъртта й нейният живот е все така непознат.

 Ан Хелър е първата, която се осмелява да изследва обективно и в дълбочина противоречивата съдба на Айн Ранд.

Книгата проследява детството на известната интелектуалка в Русия, годините й като сценарист в Холивуд, публикуването на романите й, развитието на обективизма, възхода на култа към личността й. Със своя безпристрастен, добре подплатен с доказателства, всестранен портрет елегантно ни напомня защо Айн Ранд е един от архитектите на света, в който живеем днес.

http://library.ime.bg/ain-rand-i-svetyt-koito-syzdade/

 

Икономическата политика: размисли за настоящето и бъдещето

Лудвиг фон Мизес

Институт за радикален капитализъм „Атлас“,  2010

 

Идеалната икономическа политика – както за днешния, така и за утрешния ден, е много проста. Държавата трябва да защитава живота и имуществото на хората под нейна юрисдикция от вътрешни и външни посегателства и да отсъжда при възникване на разногласия. Във всяко друго отношение държавата е длъжна да остави хората свободни да осъществяват своите цели в живота, както сметнат за добре.

Тази радикална идея за нашия век на интервенционизъм идея лежи в основата на цикъла лекции, изнесени през 1959 г. от Лудвиг фон Мизес в Университета на Буенос Айрес, Аржентина, и събрани в сборника, „Икономическата политика: размисли за настоящето и бъдещето“.

http://library.ime.bg/ikonomicheskata-politika-razmisli-za-nastoyashteto-i-bydeshteto/

 

 

Сред книгите на английски език, които допълниха нашата колекция,

са избраните трудове на Антони де Жасе.

 

Кой е Антони де Жасе? – Независим учен и теоретик, изключително известен либерален философ, когото определят като един от малкото гениални и оригинални мозъци в съвременната политическа философия. Роден е в Унгария. През 1948 г. напуска родината си. Образованието си получава в Унгария, Австралия и Англия. До 1962 г. е преподавател в Оксфордския университет и публикува редица статии в престижни научни икономически списания. По-късно започва да се занимава с бизнес. След като се пенсионира той обръща поглед към политическата философия.

Сред най-известните му книги са: “Държавата” (1985), “Избор, договор и съгласие” (1991), “Срещу политиката” (1997) и “Закон и неговата среда” (2002). Понастоящем живее във Франция.

 

Три от тези книги, направили го известен, са вече достъпни в нашата библиотека.

The State

Anthony de Jasay

Liberty Fund, 1998

Strikingly original. . . . De Jasay offers the most compelling account of what is wrong and dangerous about the state.“ —Alan Ryan

http://library.ime.bg/the-state/

 

 

 

Political Philosophy, Clearly

Essays on Freedom and Fairness, Property and Equalities

Anthony de Jasay

Liberty Fund, 2010

 

The articles collected in Political Philosophy, Clearly delve deeply into the realm of political thought and philosophical criticism. A reader who is interested in a philosophical, yet clear, jargon-free account of such fundamental topics as the relationship between liberty and justice, the viability of limiting government, the role of property, and the possibilities of the private provision of public goods as well as the private enforcement of public rules will find reading this book rewarding.

http://library.ime.bg/political-philosophy-clearly/

 

Social Contract, Free Ride

A Study of the Public Goods Problem

Anthony de Jasay

Liberty Fund, 2010

 

This book provides a novel account of the public goods dilemma. The author shows how the social contract, in its quest for fairness, actually helps to breed the parasitic „free riding“ it is meant to suppress. He also shows how, in the absence of taxation, many public goods would be provided by spontaneous group co-operation. This would, however, imply some degree of free riding. Unwilling to tolerate such unfairness, co-operating groups would eventually drift from voluntary to compulsory solutions, heedless of the fact that this must bring back free riding with a vengeance.

http://library.ime.bg/social-contract-free-ride/

 

 

Другата колекция е новото  тритомното издание на Едмънд Бърк (1729-1797) –

 британския политически философ, оратор и парламентарист

 

Select Works of Edmund Burke

Volumes I-III

Edmund Burke

Liberty Fund, 1999

Thoughts on the Cause of the Present Discontents and The Two Speeches on America: Volume I

Reflections on the Revolution in France: Volume II

Letters on a Regicide Peace:  Volume III

 

In the three volumes of Liberty Fund’s new edition of E. J. Payne’s Select Works of Edmund Burke are writings in which Burke expounded his Whig theory of limited (and party) government, his views on the imperial crisis that led to American independence, and his views on the great Revolution in France, which he saw as a crisis of Western civilization.

http://library.ime.bg/select-works-of-edmund-burke/


Свързани публикации.