Биткойн законът в Ел Салвадор или как да вървиш слепешката

*Авторът е стажант в ИПИ

Целта на това есе е да разгледа новоприетия „Закон за Биткойн“ в Ел Салвадор и, доколкото е възможно, представи обективна оценка.  То търси отговор на въпроса дали и защо приемането на биткойн в Ел Салвадор представлява шахматен гаф, защитавайки тезата, че приемането на биткойн в Салвадор представлява прибързаност, граничеща с некомпетентност. В опит да представи качествени научно обосновани аргументи по темата, есето разчита на анализите от различни изследователи, икономисти и журналисти, който имат отношение по разглеждания предмет.

 

На 7 септември 2021 г. Ел Салвадор, малка страна в Централна Америка с почти 6,5 милионно население, официално приема криптовалутата биткойн като законно платежно средство.  Само няколко месеца по-рано – през юни, законодателното събрание на Ел Салвадор предлага и приема „Законът за Биткойн“, предложен от текущия президент на републиката Наиб Букеле.[1]

„The purpose of this law is to regulate bitcoin as unrestricted legal tender with liberating power, unlimited in any transaction, and to any title that public or private natural or legal persons require carrying out” [2]

Това означава, че биткойн може да се използва както за разплащане, така и за покриване на дълг. С други думи гражданите на Ел Салвадор следва не само да могат да използват криптовалутата за заплащане на всичко – от най-обикновена покупка на кафе до заплащане на такси за обучение(разбира се, ако това е възможно технологично, но това отделен въпрос), но дори и за покриване на данъчни задължения.

За да сравним биткойн и традиционните валути, нека да припомним основните функции на парите. Първо, парите представляват разчетна единица,  второ, те са средство за размяна и трето, те са средство за съхранение на стойност и натрупване. Според Мария Демерцис, бивш служител от изследователския отдел на холандската централна банка, качеството, което е от решаващо значение за превръщане на едно средство в „добри“ и „качествени“ пари и постигане на широк консенсус, е съхраняването на стойност. Стабилната и предвидима стойност е това, което прави парите приемливи и използвани. За да се разбере до каква степен биткойн може да бъде „добро“ средство за съхранение на стойност, трябва да се направи разлика между биткойн като актив и биткойн като средство за разплащане.[3] Имайки предвид „биткойнизацията“[4] на Ел Салвадор, нека да разгледаме нейната ефективност:

Графика 1: Стойност на Биткойн в долари и темп на промяна


Източник: Brugel via Coindesk
С помощта на:
Maria Demertzis

На графиката са показани исторически данни, включващи стойността на биткойн и темпа на промяна в периода от 2014 г. до 2021 г. Биткойн като инвестиционен актив изглежда като една нелоша дългосрочна инвестиция. От друга страна, обаче, ако биткойн се разглежда като инструмент за съхранение на стойност или разплащателно средство – каквото е в Ел Салвадор, се забелязва нещо различно.

На 4 юли 2021 г. стойността на биткойн спрямо щатския долар намалява с 12% в сравнение със стойността му месец по-рано. На 4 август 2021 г. биткойн се възстановява с 8% и то не с пълната стойност, която е загубил предходния месец. Ако салвадорци бяха избрали да получават заплатата си в биткойни, както всъщност могат да правят оттук насетне, тогава графиката щеше да покаже две неща. Първо, стойността на месечната им заплата, измерена в долари, би се колебала между 180% и -65% от стойността й през 2014 г. и второ, това колебание би било много нестабилно за този 6-годишен период.[5]

В допълнение, според проучване от юни 2021 г. на Търговската камара на Ел Салвадор, 92% от над 1600 анкетирани твърдят, че не са съгласни с изискването за приемане на биткойн, а 93,5% твърдят, че не искат да получат своите заплати в биткойн.[6]

Също така, 82.5% от анкетираните в проучването на Търговската камара, не желаят да получават биткойн преводи. [7]

В тази ситуация, изглежда, сякаш има огромни различия в контекста на икономическите перспективи на Ел Салвадор в началото на XXI век и двадесет години по-късно. Волатилността на биткойн като инструмент е една от основните му характеристики, което го прави рисков и спекулативен, а една от основните цели на доларизацията през 2001 г. в Ел Салвадор бе да се намалят рисковете на широкомащабната волатилност, присъща на паричната система преди приемането на долара.[8]

Графика 2: Волатилност на салвадорски колон от 1970 г. до 2020 г.

Източник: tradingeconomics
На Графика 2 се забелязва волатилността на салвадорската валута в исторически план от 1970 г. до 2020 г. включително. През 2001 г. Ел Салвадор приема долара като разплащателно средство и фиксира своята валута (салвадорски колон) към долара с цел макроикономическа стабилност.

В допълнение, около 50% от населението на Ел Салвадор (близо 3.3 млн. души) са свързани с интернет[9], макар че,  само 1/3 салвадорци го използват.[10], а той е необходим за биткойн транзакции. На фона на тези данни, как една слабо дигитализирана страна като Ел Салвадор, която въпреки силния темп на растеж на дигиталните услуги, се оказва първата в света, възприемаща биткойн?[11]

В интернет пространството по отношение причините на Ел салвадорския ход с биткойн, често се среща и цитира аргумента на президента, Наиб Букеле,[12] относно това как биткойн би улеснил и засилил паричните преводи към Ел Салвадор.[13] Освен Хаити, никоя друга страна в Западното полукълбо не разчита повече на приходи от преводи отколкото Ел Салвадор, а  според Световната Банка през 2019 г. личните парични преводи в Ел Салвадор достигат почти 21% от БВП.[14]

Новинарската агенция Associated Press, посочва, че до края на 2020 г. паричните преводи от чужбина към Ел Салвадор достигат почти 6 милиарда долара. Това представлява 4.8% увеличение в сравнение с 2019 г.[15]  През 2013 г. Междуамериканската банка за развитие съобщава, че 18% от всички домакинства в Ел Салвадор получават парични преводи. Тези домакинства получават преводи в размер на средно 195 долара на месец, като само 13% от тези месечни плащания надхвърлят 350 долара.[16]

След като става ясно, че основните аргументи зад приемането на биткойн като средство за разплащане в Ел Салвадор са предимно обвързани със значителната стойност на извършваните парични преводи, нека да разгледаме данните по-отблизо и да видим какви са традиционните разходи за преводи.[17]

В таблица 1 са представени какви са таксите на превод от САЩ към Ел Салвадор по данни от първото четиримесечие на 2021 г. Разходите за тези плащания варират в зависимост от това какво използва подателят като платежен инструмент(банков превод, пари в брой или кредит) и как получателят получава парите(банков превод, мобилен портфейл, пари в брой или кредит).[18] В допълнение, данните от таблица 1 са резюмирани в таблица 2 и показват усреднената цена на превод.

Таблица 1: Такса превод от САЩ към Ел Салвадор по данни от първото четиримесечие на 2021г.:

 

Източник: Световната Банка
С помощта на: Професор Стив Ханке, Университетът „Джон Хопкинс“
 

Таблица 2: Средна цена на превод в процент

Източник: Световната Банка
С помощта на: Професор Стив Ханке, Университетът „Джон Хопкинс“
 

Според Стив Ханке, професор по приложна икономика в „Джон Хопкинс“, разходите за парични преводи на Ел Салвадор се оказват значително по-ниски, в сравнение с тези в останалите страни в региона. Ел Салвадор се представя много добре, като страната всъщност има най-ниската такса за паричен превод в Латинска Америка или Карибите. Също така, тя е шестата страна с най-ниската средна транзакционна такса по изпращане на парични преводи от 104 наблюдавани от Световната Банка страни.[19]

Също така, по думите на Ханке, салвадорци без банкова сметка(около 70% от населението) могат единствено да конвертират биткойн в долари чрез т.нар. „биткойн банкомат”.(към момента в Ел Салвадор има около 200 такива)[20]. За обмен на биткойн срещу пари в брой, трябва да се заплати такса(банкоматна), която е 5% + допълнителни мрежови разходи, които се начисляват към момента на транзакцията. Обикновени тези разходи са за потвърждаване и извършване на продажбата. Тоест, ако се изпращат парични преводи в биткойн към Ел Салвадор (към този момент), салвадорци трябва да конвертират получените биткойни в долари на биткойн банкомат, който включва разходи от 5% + отделно мрежови разходи. Това, очевидно, е двойно по-висока сума от такса, налагана при традиционните методи за преводи. С цел по-прозрачна съпоставимост, данните са представени в таблица 3:

Таблица 3: Диапазон на такса преводИзточник: Световната Банка
С помощта на: Професор Стив Ханке, Университетът „Джон Хопкинс“
На фона на тези проучвания, приемането на биткойн като средство за разплащане в Ел Салвадор с основния аргумент, че ще улесни паричните трансфери, изглежда необосновано. Според Джери Брито[21], следва да се подхожда бдително към приемането на биткойн като законно платежно средство, защото въпреки че биткойн е лесно разменим, той не се представя като добро средство за съхранение на стойност и разчетна единица. За разлика от щатския долар, биткойн е твърде волатилен, което го прави нестабилен за да се превърне в надеждно средство за размяна или съхранение на стойност. Налице е и известно противоречие между превръщането на биткойн в официално разменно средство(според държавата) и идеята на биткойн като инструмент, създаден с цел противопоставяне срещу паричния държавен монопол(според създателите и първата общност около биткойн).[22] Според създателите/създателя си, биткойн е създаден с основната идея да се противопостави на световната финансова система и държавния контрол , да бъде децентрализиран и свободен,[23] а не да има задължаващ характер. [24] Освен това, несигурността на биткойн непосредствено напомня за проблемите с широкомащабната волатилност на Ел Салвадор преди обвързването на валутата й с долара.

Според Ханке, бъдещето на биткойн в Ел Салвадор остава мъгливо, особено имайки предвид резултатите от проучванията на нагласите на потребителите.  По отношение на паричните преводи с биткойн, към момента изглежда, че те не представляват по-евтин вариант отколкото традиционните услуги за парични преводи. Всъщност, изглежда, че към този момент традиционните методи са по-евтиния вариант за извършване на преводни плащания.  Аргументът на Букеле, че биткойн ще улесни приходите от преводи, е нелогичен. Президентския ход с биткойн закона изглежда по-скоро като маркетинг кампания, отколкото старателен опит да се подобрят транзакционните разходи. По-голямата част от гражданите на Ел Салвадор отхвърлят идеята за криптовалутата и не одобряват биткойн като законно платежно средство, а слабата дигитализация на държавата допълнително подкопава новоприетия закон.  Твърде рано да се каже как категорично би изглеждало бъдещето на криптовалутата в малката страна, но едно е ясно – биткойн законът бе некомпетентно сглобен, предизвиквайки спорен ефект и то без да се отчита пред най-важните му потребители – гражданите на Ел Салвадор. В най-добрия случай, приемането на криптовалутата като законно платежно средство, изглежда съмнително.

 


[1] Mark Kolakowski, “El Salvador Accepts Bitcoin as Legal Tender,” Investopedia (Investopedia, September 7, 2021), https://www.investopedia.com/el-salvador-accepts-bitcoin-as-legal-tender-5200470.

[2] “Ley Bitcoin,” Official Journal of El Salvador, no. 110 (June 9, 2021): pp. 13-13, https://doi.org/https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2021/06-junio/09-06-2021.pdf.

[3] Пак там, Demertzis

[4] Тук използвам термина не като заместване на националната валута, като например това, което представлява доларизацията, а по-скоро като процес на адаптация към биткойн.

[5] Пак там, Demertzis

[6] Dudas y preocupación entre empresarios y consumidores ante circulación del Bitcoin en el país. https://camarasal.com/dudasy- preocupacion-entre-empresarios-y-consumidores-ante-circulacion-del-bitcoin-en-el-pais/

[7] Steve Hanke, “Bukele’s Bitcoin Blunder,” SAE, no. 185 (June 2021): pp. 7-7.

[8] Oscar Lopez and Ephrat Livni, “In Global First, El Salvador Adopts Bitcoin as Currency,” The New York Times (The New York Times, September 7, 2021), https://www.nytimes.com/2021/09/07/world/americas/el-salvador-bitcoin.html.

[9] Simon Kemp, “Digital in El Salvador: All the Statistics You Need in 2021 – DataReportal – Global Digital Insights,” DataReportal (DataReportal – Global Digital Insights, February 11, 2021), https://datareportal.com/reports/digital-2021-el-salvador.

[10] Пак там, Lopez and Livni

[11] Повече за дигитализацията в Ел Салвадор виж тук: “Latin American Economic Outlook 2020,” Latin American Economic Outlook, 2020, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en.

[12] Nayib Bukele, “On Bitcoin,” Twitter (Twitter, June 6, 2021), https://twitter.com/nayibbukele/status/1401337860343668736.

[13] Person and Anthony Esposito Nelson Renteria, “Remittance Costs Key to Take-up of Salvadoran Bitcoin Plan -Development Bank,” Reuters (Thomson Reuters, August 25, 2021), https://www.reuters.com/business/finance/remittance-costs-key-take-up-salvadoran-bitcoin-plan-development-bank-2021-08-24/.

[14] Personal remittances received (% of GDP) – El Salvador. World Bank.

https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?end=2019&locations=SV&start=2000&view=chart

[15] “Remittances to El Salvador Rebound after Early Pandemic Drop,” AP NEWS (Associated Press, January 19, 2021), https://apnews.com/article/san-salvador-coronavirus-pandemic-el-salvador-1623416c0ddc7aa238911f8a422b6c8b.

[16] “Remittance Recipients in El Salvador: A Socioeconomic Profile,” accessed December 9, 2021, https://publications.iadb.org/publications/english/document/Remittance-Recipients-in-El-Salvador-A-Socioeconomic-Profile.pdf.

[17]  Повече за анализа виж : Steve Hanke, Nicholas Hanlon, and Mihir Chakravarthi, “Studies in Applied Economics – Krieger Web Services,” accessed December 9, 2021, https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2021/06/Bukeles-Bitcoin-Blunder-Final.pdf.

[18] Sending money from United States to El Salvador. World Bank. https://remittanceprices.worldbank.org/en/corridor/United-

States/El-Salvador?order=field_cc1_total_cost_percent_cal&sort=asc#tab-1

[19] Steve Hanke, “Bukele’s Bitcoin Blunder,” SAE, no. 185 (June 2021)

[20] Бел. Ав. Виж повече тук: El Salvador Readies Bitcoin Rollout With 200 ATMs for Conversion – Bloomberg

[21] Джери Брито –  главен изпълнителен директор на „Coincenter”, мозъчен тръст, опериращ в света на криптовалутите, базиран във Вашингтон, САЩ.

[22] Oscar Lopez and Ephrat Livni, “In Global First, El Salvador Adopts Bitcoin as Currency,” The New York Times (The New York Times, September 7, 2021), https://www.nytimes.com/2021/09/07/world/americas/el-salvador-bitcoin.html.

[23] За повече информация по тази тема виж книгата на журналиста Натаниел Попер “Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits”

[24] Според член 7 от „Закона за Биткойн“ плащането и приемането на биткойн е не само законно, но приемането му като плащане е задължително


Свързани публикации.