Развитие на регионите

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 10 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването "Регионални профили: показатели за развитие", както и за индекса "Местни условия за правене на бизнес".