Образование

Тази секция съдържа анализите на ИПИ на състоянието, проблемите и насоките на развитие на училищното и висшето образование.