Кръгла маса "Справяне с бедността: Осигуряване на ефективни политики и увеличаване на капацитета на институциите" (19 юни 2015)

КРЪГЛА МАСА

Справяне с бедността: Осигуряване на ефективни политики и увеличаване на капацитета на институциите  

19 юни 2015 г., Радисън Блу Гранд Хотел (София)

 

На 19 юни 2015 г. Световната банка (СБ) и Институтът за пазарна икономика (ИПИ) организираха съвместното събитие – „Справяне с бедността: Осигуряване на ефективни политики и увеличаване на капацитета на институциите”.

На него бяха представени резултатите от анализа на ИПИ върху рисковите групи в България, които са най-застрашени от изпадане в бедност, както и оценката на Световната банка за капацитета на системата за социална защита да подкрепя бедните и уязвимите и да стимулира тяхното завръщане на пазара на труда.  


Кръглата маса се проведе на 19 юни 2015 г. в Балната зала на хотел Радисън Блу в София.

На събитието присъстваха експерти в сферата на социалната политика, представители на неправителствения сектор, както и редица медии.


| презентация на ИПИ |