2017

 1. Регионални профили: показатели за развитие
 2. Икономически и инвестиционни общински профили
 3. Анализ на финасирането на обществените библиотеки
 4. Алтернативен бюджет на ИПИ
 5. Ден на свобода от правителството
 6. Индекс на бюрокрацията
 7. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 8. Отворени обществени поръчки
 9. Оценка на разминаване на уменията на паботещите и търсенето на работодателите на пазара на труда
 10. Изграждане на единство и подкрепа за демократични и пазарни ценности
 11. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 12. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 13. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 14. Клуб на студентите към ИПИ
 15. Летен семинар за младежи
 16. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2016

 1. Механизми за отчитане и заплащане на потребената електроенергия
 2. Оценка на механизма за макроикономически дисбаланси на ЕК
 3. Икономически анализ на община Банско
 4. Кратък филм за икономическата история на България от 1989 г. насам
 5. Икономически анализ на Западните Балкани
 6. Анализ на потенциалните вериги на предлагането в страните от Западните Балкани
 7. Икономически ефекти от регулирането и практиките в системата на съдебното изпълнение
 8. Регионални профили: показатели за развитие
 9. Активно гражданство и добро управление в борба с бедността
 10. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 11. Ден на свобода от правителството
 12. Черна книга на правителствения провал
 13. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 14. Алтернативен бюджет на ИПИ
 15. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 16. Клуб на студентите към ИПИ
 17. Летен семинар за младежи
 18. Месечен английски бюлетин на ИПИ
 19. Икономически общински профил на община Враца
 20. Икономически и инвестиционен профил на Столична община
 21. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 22. Отворени обществени поръчки

 

2015

 1. Потенциалните ефекти от ТПТИ за България
 2. Потребление на електроенергия от домакинствата, присъединени към мрежата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в периода 2009-2014 г.
 3. Анализ на потенциалните вериги на предлагането в страните от Западните Балкани
 4. Книга Анатомия на кризата
 5. Регионални профили: показатели за развитие
 6. Активно гражданство и добро управление в борба с бедността
 7. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 8. Ден на свобода от правителството
 9. Черна книга на правителствения провал
 10. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 11. Алтернативен бюджет на ИПИ
 12. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 13. Клуб на студентите към ИПИ
 14. Летен семинар за младежи
 15. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

2014

 1. Регионални профили: показатели за развитие 2014
 2. Анализ на сектори с потенциал за развитие в България
 3. Активно гражданство и добро управление в борба с бедността
 4. Икономически анализ на селското стопанство
 5. Образът на предприемача в България
 6. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 7. Преглед на мястото на България в международните класации 2014
 8. Алтернативен бюджет на ИПИ
 9. Проект GIFTED: Изготвяне на новаторски модел за финансиране на образованието и обучението в Европа
 10. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 11. Клуб на студентите към ИПИ
 12. Икономическата свобода в България
 13. Индекс право на собственост
 14. Летен семинар за младежи
 15. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

Архив (2004-2013)