2018

 1. Регионални профили: показатели за развитие
 2. Изготвяне на иновационен индекс на столична община
 3. Оценка на ефектите от приемането на еврото в България
 4. Икономически и инвестиционни общински профил
 5. Право и икономика на незаконната търговия с тютюневи изделия в България
 6. Икономически профил на квАРТала - оценка и перспективи за развитиe
 7. Извънредните правителствени разходи през 2016 и 2017 г.
 8. Неправителствени организации за реформи на пазара на труд в ЦИЕ
 9. Анализ на състоянието на свободния пазар и борсовите условия за търговия с електроенергия
 10. Алтернативен бюджет на ИПИ
 11. Ден на свобода от правителството
 12. Индекс на бюрокрацията
 13. Специализирана страница „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 14. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда
 15. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 16. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 17. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 18. Клуб на студентите към ИПИ
 19. Летен семинар за младежи
 20. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

2017

 1. Регионални профили: показатели за развитие
 2. Икономически и инвестиционни общински профили
 3. Анализ на финасирането на обществените библиотеки
 4. Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове
 1. Алтернативен бюджет на ИПИ
 2. Ден на свобода от правителството
 3. Индекс на бюрокрацията
 4. Специализирана страница  „Моите данъци”  – kolkodavam.bg
 5. Отворени обществени поръчки
 6. Анализ на енергийната бедност в България
 7. Успехите и провалите на българските правителства
 8. Оценка на разминаване на уменията на работещите и търсенето на работодателите на пазара на труда
 9. Изграждане на единство и подкрепа за демократични и пазарни ценности
 10. Реформи за увеличаване на икономическа свобода и предприемачеството в България
 11. Икономическа библиотека на ИПИ и БМА
 12. Седмичен бюлетин "Преглед на стопанската политика"
 13. Клуб на студентите към ИПИ
 14. Летен семинар за младежи
 15. Месечен английски бюлетин на ИПИ

 

 

 

Архив (2004-2016)