IME

Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2017 г. – януари 2018 г.

Автор: Институт за пазарна икономика / 06.10.2017

Конкурс за стажанти в ИПИ за периода ноември 2017 г. – януари 2018 г.

Период на стажа: 1 ноември 2017 г – 31 януари 2018 г.

 

Процес на кандидатстване:

Кандидатите трябва да изпратят есе на една от следните теми:

1.       Какви са рисковете от икономическия популизъм?

2.       Ефективен метод за харчене на публични средства ли са обществените поръчки?

3.       Чия следва да е отговорността за опазване на културното наследство?

 

Обемът на есетата трябва да бъде между 500 и 800 думи.

Есетата, заедно с автобиография на български език, изпращайте до 22 октомври 2017 г. на адрес zornitsa@ime.bg на вниманието на Зорница Славова.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по e-mail и поканени на интервю. Интервютата с тях ще се проведат в периода 24-26 октомври 2017 година. Моля, проверявайте редовно пощата си за евентуална покана за интервю.

 

По време на стажа предлагаме:

  • Работа в офиса на ИПИ
  • Писане на статии, кратки резюмета, подпомагане на екипа от икономисти за извършване на проучвания, участие в публичните събития на ИПИ, срещи с интересни хора
  • Препоръка при успешно завършване на стажа
  • Безплатно членство за една година в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА

 

Търсим хора, които:

  • Имат интереси в областта на икономическия анализ
  • Подкрепят идеите за индивидуална свобода, свободен пазар, малка държава
  • Притежават въображение и готовност за работа в екип
  • Владеят отлично английски език
  • Имат добра компютърна грамотност

 

Информация за изминалите стажове можете да прочетете  тук.

Мнението на наши бивши стажанти за програмата на ИПИ можете да прочетете  тук.

 

Очакваме Вашата кандидатура!