IME

(Не)видимите държавни разходи

13.06.2016

Всички функции на съвременната държава се осъществяват с помощта на държавното преразпределение – държавата събира данъци и неданъчни приходи от бизнеса и гражданите, като с тях финансира своите разходи.

Всички държавни разходи, които се финансират с данъци и неданъчни приходи, обаче, имат алтернативна цена – колкото са по-високи те, толкова и тази цена е по-голяма. Алтернативната цена произтича от пропуснатите възможности за частни инвестиции и потребление, които щяха да бъдат факт, ако тези средства не бяха иззети от държавата.

Колкото по-големи са разходите на държавата, толкова по-висок е рискът тези разходи да „изтласкат” частната икономическа дейност. В същото време, държавните разходи традиционно се характеризират с по-висока степен на пилеене, неефективност и открити злоупотреби заради присъщия им характер, а именно - липсата на частен интерес.

Предвид това, Институтът за пазарна икономика започва публична кампания с цел намаляване на прахосването на обществен ресурс. Ще се фокусираме не само върху бюджетите на държавните органи, но и върху някои от традиционните канали за източване и пилеене на обществени средства – държавните предприятия, общинските дружества и обществените поръчки.

Целите на инициативата са да:

  1. Представяме в обобщен и разбираем вид наличната информация за държавните разходи;
  2. Изготвяме икономически анализи на тези разходи, тяхната целесъобразност и ефективност;
  3. Привличаме обществено внимание към основните проблеми при управлението на собствеността и паричните потоци от и към държавната хазна и държавните компании;
  4. Изобличаваме злоупотребите с обществен ресурс;
  5. Създаваме обществена нетърпимост към пилеенето, отклоняването и кражбата на обществени средства;
  6. Намаляваме неефективността и пилеенето на обществени средства посредством упражняване на натиск върху тези, които взимат решения (участие в работни групи и експертни срещи, изготвяне на становища до публични институции, медийни участия и коментари).

 

Последни публикации и анализи на ИПИ по темата:

Успехите и провалите на българските правителства (1998-2015) - 16 юни 2017 

Финансиране на училищата: ефекти върху бюджетирането, заплатите и качеството на образование – 28 април 2017

Някой знае ли за какво и колко харчи държавата от наше име  - 24 февруари 2017

Държавата традиционно харчи много за здравеопазване, но без резултат - 17 февруари 2017

Разходите и проблемите се увеличават в държавното здравеопазване - 18 ноември 2016 

Разходите за транспорт се увеличават, а качеството на инфраструктурата не се променя - 4 ноември 2016

За 8 години разходите за пенсии се увеличават с 80% - 21 октомври 2016 

Кризата не е попречила на държавата да харчи все повече - 14 октомври 2016

Ново изследване на ИПИ: Финансовото състояние на държавните предприятия в България - 19 август 2016 

Държавните предприятия отчитат печалба през 2015 г., но ситуацията в определени сектори остава критична - 10 юни 2016

Фискалният резерв расте, но и дълговите плащания не изостават - 10 юни 2016

Успехите и провалите на българските общини 2011 – 2014: Преглед на одитните доклади на Сметната палата – 11 май 2016 

2016: Работим за правителството до 6 май – 04 май 2016

Колко струва българската железница на държавата? - 01 април 2016

„Безплатните” европейски средства - 01 април 2016

Фискалните илюзии 2013-2015 – 20.11.2015

Разходната бележка на ИПИ 2016 – 20.11.2015

Скритите държавни дългове – някои примери – 20.11.2015

Алтернативен бюджет без дефицит и със съдебна реформа 2016 – 17.11.2015

Бюджетът до септември – най-лошото тепърва предстои – 13.11.2015

Бюджетът за 2016 – оптимизъм в повече – 06.11.2015

Актуализация на Бюджет 2015 – нови разходи и покачен дефицит – 06.11.2015

Ден след изборите е предложена актуализация на Бюджет 2015 – 26.10.2015

Криза или не, държавата продължава да изяжда резервите си – 02.10.2015

Продължаващите бюджетни излишъци всъщност са дефицити – 04.09.2015

Защо продължават да се плащат 20-те заплати при пенсиониране на полицаите – 14.08.2015

Втори месечен бюджетен дефицит – 07.08.2015

Провалът на администрацията в образованието и заетостта – 17.07.2015

Населението намалява, общинските служители - не – 17.07.2015 г.

Болниците с най-високи нива на дълговете продължават да трупат загуби – 29.05.2015 г.

Финансовият резултат на държавните компании се влошава рязко през 2014 г. – 08.05.2015 г.

Хората с увреждания – инструмент за печелене на обществени поръчки – 08.05.2015 г.

За един мъничък разход – 20.02.2015 г.

Още пари за БДЖ. Докога? – 12.09.2014 г.

 

За повече информация: д-р Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика (тел. 02 952 62 66, е-мейл: dnikolova@ime.bg)