IME

Финансова информация

Автор: ИПИ / 26.08.2017

 

 

 

2016 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2015 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2014 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2013 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2012 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2011 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2010 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2009 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2008 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс

2007 

Годишен доклад

Отчет за приходите и разходите

Баланс