Новият бюджет на ЕС – какви са промените в разходите?
Десислава Николова / 04.05.2018
Както се очакваше, на 2-ри май ЕК представи своето предложение за бюджета на ЕК или т.нар. многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г. Тепърва предстоят преговори, а окончателният облик на бюджета се очаква не по-рано от 2019 г. В унисон с новите реалности – основно Брекзит и нуждата от финансиране на нови политики като бежанците, научните изследвания, терирозма и др., бюджетът търпи сериозни промени както в приходната, така и в разходната част.
КПКОНПИ ще задържа за вас, а може би и вас
Иван Брегов / 04.05.2018
Предвид факта, че управлението и съставът на Антикорупционната комисия се избират от Народното събрание с обикновено мнозинство, то КПКОНПИ е по-близо до орган, подчинен на останалите два клона на властта – изпълнителната и законодателната. Орган, който хем не е прокуратура, хем не е полиция, но е твърде политизиран и с амбиции да бъде и силно овластен.
Защо ръстът на неравенството не е задължително лоша новина
Явор Алексиев / 04.05.2018
През тази седмица НСИ публикува редовното си изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC), което се отнася за доходите през 2016 г. Фокусът в него разбираемо пада върху увеличаващото се подоходно неравенство в страната. Тези данни обаче не трябва да стряскат, дори напротив – те са в голяма степен резултат на продължаващото подобрение на пазара на труда, както по линия на ръста на възнагражденията, така и по линия на по-големия брой заети лица.
Бюджетният излишък бързо се стопява
Калоян Стайков / 04.05.2018
Фискалната година започва с рекорден излишък от над 1,1 млрд. лв., който бързо се стопява заради нетипично високите дефицити през февруари и март – около 570 млн. лв. общо за двата месеца, каквито не е имало от 2010 г. Това се дължи на близо двойно по-високото увеличение на консолидираните разходи спрямо приходите. Ръстът на разходите е най-висок при възнагражденията за персонал, а заедно с това се наблюдава и увеличение на капиталовите разходи.
Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty", Банско (22-28 юли 2018)
ИПИ / 13.04.2018
Покана от ИПИ: Летен семинар "Europe & Liberty", Банско (22-28 юли 2018)