Фискът през 2017 – прилики и отлики с предходни години
Десислава Николова / 05.01.2018
От гледна точка на изпълнението през годината, както и на крайния резултат (излишък), фискалната 2017 г. много наподобява 2016 година. Тогава също имаше натрупване на сериозен излишък през годината, част от който се запази и в края ѝ. Особеното на 2016 г. беше, че в крайна сметка излишъкът в края на годината се дължеше изцяло на европейските средства, които отчетоха положителен баланс от 2,2 млрд. за годината заради бавния старт на новия програмен период. По националния бюджет тогава се отчете дефицит от 743 млн. лева, като само за месец декември натрупаният излишък от 1,77 млрд. лева до ноември изчезна и бързо се превърна в дефицит.
Ползи и предизвикателства пред балкански митнически съюз
Адриан Николов / 05.01.2018
Въпреки вътрешните трусове и политически сблъсъци, разширяването на ЕС продължава да е на дневен ред. Доказателство за това са обявените по-рано тази година планове за създаване на митнически съюз и общ пазар на Западните Балкани – мярка, която преди всичко цели по-лесната интеграция на страните в ЕС чрез включването им първо в негова „олекотена“ версия.
2018: Денят на данъчна свобода идва на 13 май
Институт за пазарна икономика / 03.01.2018
През настоящата 2018 г. трябва да работим малко над 132 дена само за да си платим всички данъци към държавата. Това означава, че на 13 май ще настъпи денят, в който гражданите ще спрат да работят за държавата и ще започнат да работят за себе си. Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано – ние я наричаме Ден на данъчна свобода, а по-света е известна като Tax Freedom Day.
Имат ли сила институциите да придобият надпартиен облик в антикорупционното говорене?
Иван Брегов / 05.01.2018
Ветото на президента върху т.нар. антикорупционен закон потвърждава тезата за принципно грешен и в цялост лошо написан законопроект въпреки претенцията да урежда детайлно материята. На практика не се е получила цялостна уредба, а по-скоро текстови хаос от препращания към други закони и хаос относно спрямо кои лица е приложим законът. Механичният сбор на текстове поставя в риск реалното провеждане на политика по борба с корупцията. Възприетият подход при предотвратяване и установяване конфликт на интереси е отстъпление от действащия към момента режим и по-скоро се връща към неефективния модел от периода 2009-2011 г.