Нов напън да се намалят отпадащите от образователната система
Зорница Славова / 02.09.2016
Министерство на образованието обяви започването на обществена поръчка за разработване на инструменти за кариерно ориентиране на учениците, които са застрашени от отпадане от училище. Финансирането ще дойде от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а проектът ще се изпълнява през 2017 година.
Омбудсманът против интересите на мнозинството: ЧСИ и „техните“ дела
Красен Станчев / 02.09.2016
Правилната дефиниция на ЧСИ може да се формулира така: частно лице, което има право на публична власт по прилагането на закона, в частност събирането на вземания на други частни лица или държавните органи, възложено му чрез закон от легитимните държавни власти (най-често министерството на правосъдието).
Оздравяването на общини - дисциплиниращо, но и скъпо за бюджета
Петър Ганев, Ивайла Раденкова* / 02.09.2016
В дългосрочен план, дебатът за децентрализацията и данъчните правомощия на местните власти ще остане по-важен от процедурата по оздравяване на общини. Проверка на ИПИ в публикуваните проекто планове на част от местните власти потвърждава донякъде становището на финансовото министерство за недостатъчно добре обосновани планове, както и нашите опасения, че повечето общини изискват от държавата доста сериозни суми.
Липсата на финансова самостоятелност обезличава местната власт
Явор Алексиев / 02.09.2016
Един от основните фактори за разпада на местните общности е почти напълно отсъстващата в съвременна България връзка между данъчното облагане и политическото представителство на местно ниво. В преобладаващата част от българските общини бюджетният процес е не толкова инструмент за приоритизиране и провеждане на политики, колкото счетоводно-административно упражнение, напасващо, общо взето, статични приходи към възложени със закон разходи.
Конкурс за Стажант – правни изследвания в ИПИ
02.09.2016
Период на стажа: 15 септември 2016 - 15 декември 2016 г.