Сивата икономика на правителството
Красен Станчев / 29.05.2015
Икономическото понятие за ефективност не е приложимо към „обществените блага“ и т.нар. „правителствени услуги“, така добре представени като разход на време миналата седмица от ИПИ. Доставката им има известна ефикасност – т.е. правилно (съответно на регламентите, които ги определят) и навременно използване на ресурсите за постигане на заявените цели. При това целите рядко се обсъждат и анализират. Характеристика на “публичните услуги” е следната:
Болниците с най-високи нива на дълговете продължават да трупат загуби
Наталия Николаева* / 29.05.2015
В продължение на анализа на финансовото състояние на държавните компании, направихме преглед на финансовия резултат и задълженията на болниците за 2013 и 2014 година. Включени са 69 болници, които са с над 50% държавно участие. За 11 от тях нямаме данни за 2014 г., а за две – и за 2013, и за 2014 година.
ИПИ търси старши икономист и правен експерт
29.05.2015
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разширява дейността си и търси старши икономист и правен експерт. ИПИ е сред водещите мозъчни тръстове в България с повече от 20-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.
Енергийно бедните – новото оправдание на КЕВР*
Калоян Стайков / 29.05.2015
За намаляване на бедността като цяло са необходими по-добро образование, по-гъвкав пазар на труда и по-добра бизнес среда, която да привлича нови инвеститори и да създава нови работни места. В противен случай бедните ще си останат бедни, КЕВР ще продължи да се оправдава със „социалната поносимост” на цената на тока, а държавата ще продължи да натиска цената надолу, най-малкото защото предпочита да дава пари за пътища и вътрешна сигурност, отколкото за социални помощи.
Плосък мозък: кой какво не помни и не разбира за пропорционалния данък
Красен Станчев / 29.05.2015
"Било взето без широко обсъждане" (решението за въвеждане на плосък данък), твърди директорът на Института за икономически изследвания на БАН в едно представяне на техен доклад от тази седмица. Всъщност това обсъждане започна през декември 1997 г. и завърши декември 2007 г., като ефектите от реформата се наблюдават и оценяват до ден днешен.
Ще бъдат ли регулирани и представителите по индустриална собственост – трети опит
Зорница Славова / 29.05.2015
През последните години представителите по индустриална собственост няколко пъти се опитаха да наложат правила и ограничения в професията, подобни на регулациите в други свободни професии. Много пъти сме писали за вредите от подобно законодателство и случаят тук е същият.
Инфографика: Относителен дял на заетите според образованието им
29.05.2015
Повече от половината лица с основно, начално и по-ниско образование са икономически неактивни. Заетостта сред висшистите е 2,75 пъти по-висока от тази сред хората с основно, начално и по-ниско образование.
ИПИ организира кръгла маса по подготвяното ТПТИ
29.05.2015
На 27-ми май 2015 г. Институтът за пазарна икономика организира кръгла маса по подготвяното Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ. Целта на организирания публичен дебат бе да разсее някои от разпространените митове около преговорите и ще спомогне за по-добро разбиране на темата в българското общество.