„Неоснователното” увеличение на тока
Калоян Стайков / 15.05.2015
С наближаването на новия ценови период от 1-ви юли, крайните клиенти отново се вълнуват дали цените на тока ще се увеличават, макар тези вълнения да се усещат по-сериозно в периода декември-февруари,а политиците и политически предложените и избрани членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за пореден път увещават, че исканията за увеличение са нереалистични.
Инфографика: Работещи бедни и безработни бедни
15.05.2015
Бедността до голяма степен зависи от статута на едно лице на пазара на труда.
Отворено писмо до Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската комисия и националните парламенти на страните членки на Европейския съюз
15.05.2015
Европейският съюз и САЩ в момента преговарят по условията на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) – подробен договор за свободна търговия и инвестиции. Главният фокус на преговорите е съсредоточен върху намаляването на митата и регулаторните бариери пред търговията.
Държавата ще определя за какви и колко студенти ще има държавна издръжка
Зорница Славова / 15.05.2015
Похвално е, че правителството вече се е ориентирало в посока намаляване на стимулите за брой и увеличаване на стимулите за качество, но и методът, по който това ще се случи има значение за успешното изпълнение. Това ще е ключовият момент за постигане на добро висше образование и висока реализация на завършващите в България.
ИПИ търси старши икономист и правен експерт
14.05.2015
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) разширява дейността си и търси старши икономист и правен експерт. ИПИ е сред водещите мозъчни тръстове в България с повече от 20-годишна история. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят.
Кои сектори от икономиката са с най-висок риск от корупция?
Наталия Николаева* / 15.05.2015
В свой доклад от 2015 г. ОИСР разглежда катализаторите на корупцията на секторно ниво в страните членки, включени в изследването, и дава конкретни препоръки за борбата с нея по отрасли.
Обикновено и необикновено в случая с КТБ*
Красен Станчев / 15.05.2015
Най-интересното в случая с КТБ е, че в него няма нищо ново от юли (доклада на квесторите) и септември (този на одиторите) м.г. насам. Донякъде изненадваща бе може би само новината, че 1000 спестители предоговорили преференциални за нормални лихви, за да попаднат сред възмездените от фонда за гарантиране на депозитите. Но това можеше да се очаква, а може да е следствие и на действията по време на особения надзор.