"Голямата рецесия" в България приключи в края на 2014 година
Петър Ганев / 17.04.2015
Данните ясно показват не просто дълбочината на рецесията от 2009 г., но и изключително мъчното възстановяване след това. На практика бяха необходими пълни шест години, за да се върнем към пиковите нива от 2008 година. Макар в края на 2014 г. графиката с данните за БВП вече да е затворена, данните за пазара на труда (заетост и безработица) и фискалното салдо, както и намаленият кредитен рейтинг на страната, показват, че главоболията съвсем не са останали в миналото.
Конкурс за стажанти в ИПИ за периода май-юли 2015
17.04.2015
Есетата, заедно с автобиография на български език и два параграфа мотивация защо искате да сте стажанти в ИПИ, изпращайте до 26 април 2015 г.
Трябва ли да се отработват празниците?*
Десислава Николова / 17.04.2015
Прекратяването на практиката правителството да слива празници и да определя дни за отработване на част от почивката безспорно би имало положителен ефект върху брутното производство, колкото и малък да е той. По-важното, обаче, е, че би премахнало едно ненужно вмешателство на държавата в отношенията между работодатели и работници. А това би била една малка, но важна стъпка за превръщане на българския трудов пазар в един по-гъвкав и по-модерен пазар на труда, който насърчава хората да се трудят, а не им пречи.
2014: Доходите замръзват, но структурата им се подобрява
Явор Алексиев / 17.04.2015
През 2014 г. средният годишен общ доход на домакинствата в страната нараства минимално спрямо 2013 година. Въпреки това, структурата на доходите видимо се подобрява – все по-голяма част от доходите на българските домакинства се формират в резултат на активна трудова дейност.
Санирането – още по-ударно харчене
Зорница Славова / 17.04.2015
Вече писахме защо санирането е икономически необосновано и представлява чист вариант на популизъм с пари на данъкоплатците. Сега, обаче, по всичко личи, че проблемът се разраства и харченето придобива още по-внушителни размери.С доклад до Министерски съвет регионалният министър настоява за някои промени в програмата за саниране, които намаляват изискванията за сградите, които могат да кандидатстват за „безплатно” саниране.
Още веднъж за предимствата от ограничаването на държавното регулиране
Наталия Николаева* / 17.04.2015
В началото на април ЕК публикува доклад, който изследва влиянието от намаляването на регулациите в сферата на услугите върху начисляваните от компаниите надценки. Основното заключение на доклада е, че по-слабото регулиране от страна на държавите засилва конкуренцията между фирмите и така намалява надценката, т.е. намалява разликата между разходите, необходими за осъществяването на съответната услуга, и нейната цена.
Публична дискусия: Как да създадем икономически растеж?
17.04.2015
Събитието ще се проведе на 20 април 2015 г., Хотел Хилтън София, бул. „България“ № 1, зала „Мусала“