Кои области и общини усвояват най-много европейски фондове
Явор Алексиев / 16.05.2014
Самият факт, че през седмата година от членството на страната ни в ЕС все още има общини, които не са усвоили нито лев, е показателен за характера на проблемите. Продължаващото изоставане на някои общини заплашва да превърне усвояването на европейски средства във все по-трудно разрешим проблем в някои от районите на страната, където нуждата от такива проекти е най-голяма.
Регулаторът, който говори със сектора на някакъв странен език
Калоян Стайков / 16.05.2014
Независимо, че финансовото състояние на НЕК към края на 2013 г., където провалът на държавното управление е най-ясно видим, все още е тайна, отчетът на ЕСО вече е публичен и той разкрива не по-малко притеснителна картина.
Цари оптимизъм за световната реколта от зърно
Николай Вълканов / 16.05.2014
Повечето анализатори предполагат, че цените на основните култури от новата реколта ще стартират около и дори под нивата от миналата кампания. Двете основни причини за временен ръст на цените могат да бъдат нова дестабилизация в Украйна или насочването на спекулативни пари на пазарите на земеделски стоки.