Търсят се 400 хиляди работни места
Явор Алексиев / 15.02.2013
Повишаващата се заетост в родната икономика не се дължи на повече работни места, а на мрачна тенденция - броят на работните места намалява по-бавно от броя на хората в активна възраст.
Социално отговорни корпорации: видимото и невидимото*
15.02.2013
Именно разликата между привидното и действителното води до погрешното идентифициране на корпорации като социално отговорни, когато в същност те не са. Компании се радват на положителен имидж за неща, които са лесно видими, докато техните вредни дейности, които имат много по-широки ефекти, остават скрити и не се говори за тях.
Икономиката стагнира трета поредна година
Десислава Николова / 15.02.2013
През последните три месеца на 2012 г. икономиката на България е отбелязала поредното тримесечие на символичен ръст от 0,5% на годишна база. Настоящата година се очертава също толкова трудна за България, колкото и 2012 г., като икономическият растеж отново надали ще надхвърли 1%.
Очаква се „море” от царевица през 2013 г.
Николай Вълканов / 15.02.2013
След ценовия пик на основните зърнени култури през 2012 г. и съответния скок на цените на основните храни имаме основания да очакваме поевтиняване през новата стопанска година. Единственото условие за момента е да няма необичайно сухо време втора поредна година в основните страни-износителки на зърно. Това би гарантирало много по-добра реколта от царевица и маслодайни култури, и евентуално подобрение на баланса при пшеницата.