Търсене на облаги (rent-seeking) в земеделието
Десислава Николова / 08.02.2013
Правителството, като разполагащо с монополна власт в редица обществени сфери заради регулаторните си правомощия и ексклузивни права по преразпределението на бюджетнитепари, е традиционен адресат на такива „инвестиции”. Политическото лобиране за субсидии и други облаги често се дава като пример за търсене на облаги в съвременните пазарни, а и не толкова пазарни, икономики.
Средната класа и демократичната „социална държава”
Стоян Панчев / 08.02.2013
Няма социална група, която по своята същност и характеристика да е защитник на добродетелите на определен вид политическа система. Средната класа може да използва и да бъде използвана чрез демокрацията и социалната държава.
Икономика и история на кронизма*
08.02.2013
Дори и най-мощните компании не могат да принудят индивидите да потребяват техните продукти или услуги, а трябва да привличат клиентите си. От друга страна държавата е способна силово да преразпредели богатство.
МЗХ с поредния „Закон за задушаване на стопанската активност“
Николай Вълканов / 08.02.2013
Предложените промени в Закона за храните ще увеличат разходите на ресторантьорския бизнес, магазините за храни и дребните скотовъди, ще въведат ненужни или непропорционални регистрационни режими и практически ще изключат от интернет търговията с храни дребни предприемачи и земеделски производители.
Какво чакате – писмо или e-mail?
Явор Алексиев / 08.02.2013
Въпреки успешната либерализация на сектора, регулацията на универсалната пощенска услуга до голяма степен остана в XX век. Най-просто казано в наши дни от пощенските оператори се очаква да гарантират готовност за събиране и доставка на писма, които никога не биват изпращани.
Към общоевропейски железопътен пазар
Адриан Николов* / 08.02.2013
Въпреки наглед добрата цел, която си поставя четвъртият пакет мерки в железопътния сектор – създаване на общ, конкурентен и либерален пазар на ЖП услуги, приложението му на практика ще създаде диспропорционално големи разходи за повечето източноевропейски оператори.
Среща-дискусия на тема „Китай – икономика по ръба на прехода”
08.02.2013
Срещата ще се проведе на 12 февруари (вторник), в 18.30 часа в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА