Назад към буквара или за смисъла от реформа в регистрацията на фирмите
16.12.2006
Те започват бизнес с някаква друга идея, например да спечелят, да комбинират някакъв ресурс по необикновен начин, който другите ценят, търсят и са готови да платят. Не е измислен начин да се печели от продажба на услуги и стоки, които никой не търси. Това е все едно да ловиш риба в река, където няма риба. Затова бизнесът насочва употребата на ресурсите към употреба, която дава добра възвращаемост на вложените средства. Това е сложна работа, която досега никой не е успял смислено да обясни как трябва да се върши.
Два нови неприятни случая по пътя към прозрачно държавно управление
16.12.2006
Щатни бройки, заложени в бюджета за 2006 година за централната администрация и поотделно за всеки един второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в министерството;
Значението на печата*
16.12.2006
Трудовият пазар – продължение
16.12.2006