Повече Седмичен бюлетин на ИПИ

Нов етап в развитието на трудовия пазар

Годишните данни на НСИ за развитието на пазара на труда през 2017 г. потвърждават предварителните оценки за продължаващо подобрение в големи части от страната. Наред с рекордния коефициент на заетост от 66,9% на национално ниво, за пръв път в страната няма област със средногодишен коефициент на заетост на населението на възраст 15-64 години под 55%.

Проекти

Бедността в България

Икономическа библиотека

     

     

Изпрати e-mail: