Кампании

ИПИ организира и участва в редица кампании, свързани с повишаване на прозрачността на публичните политики, насърчаване на предприемачество и подобряването на бизнес средата.

Правосъдие

Съществува пряка връзка между работещата правосъдна система и условията икономически растеж. Тук може да откриете анализите, които ИПИ публикува като част от своята правна програма.

Регулации

Регулации

Публични финанси

Публични финанси

Социално развитие

Социално развитие

Икономическо развитие

Икономическо развитие

Развитие на регионите

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 10 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването "Регионални профили: показатели за развитие", както и за индекса "Местни условия за правене на бизнес".

Официални становища на ИПИ

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация.

Официални становища на ИПИ (архив)

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация преди 2016 г.

Архив - всички анализи по реда на публикуването им

Тук ще намерите всички изследвания и публикации на ИПИ, подредени по реда на тяхното публикуване.