Официални становища на ИПИ

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация.

Официални становища на ИПИ (архив)

Тук публикуваме всички официални становища, които Институтът е изпратил до държавната администрация преди 2016 г.

Алтернативен бюджет

Вече повече от 10 години Институтът за пазарна икономика представя Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци. Целта ни е да покажем, че е възможна алтернативна фискална политика, която залага на реформи и растеж, а не просто на преразпределяне и харчене на публичен ресурс.

Банкова система

Анализи на банковата система в България.

Бедност и социална политика

От началото на 2014 г. ИПИ работи по проект „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността”. Неговата цел е да повиши качеството на политиките, които имат отношение към образованието и последващата реализация, работните места и доходите, бедността и неравенствата в страната.

Бизнес без препятствия

Публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес. Една част от предложенията са логично продължение на реформите от последните години. Други са нови и допълнително облекчават работата на предприемачите.

Външна търговия и конкурентоспособност

В тази секция ще откриете изследвания и публикации на ИПИ, които са посветени на външната търговия и конкурентоспособността на бъгарската икономика.

Данъчна политика

Анализи на ИПИ, посветени на данъчната политика в България. Тук ще откриете доказателства за ефективността на плоския данък, подробности за данъчните преференции, акцизната политика и други.

Ден на свобода от правителството

Икономическата свобода е една от основните предпоставки за просперитета и благоданствието на едно общество. Нейната защита е част от основната мисия на ИПИ - да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България се изправят. Тук ще откриете информация за Денят на свобода от правителството, който ИПИ обявява всяка година, както и за мястото на България в международните класации - представяне, което единствено повече икономическа свобода може да промени към по-добро.

Енергетика

В тази секция ще откриете анализите, статиите и становищата на ИПИ във връзка с някои от най-широко обсъжданите казуси в енергийния сектор през последното деситилетие, между които: проектът АЕЦ "Белене", добивът на шистов газ, либерализацията на енергийния пазар и други.

Здравеопазване

Изследвания на ИПИ в областта на здравеопазването.

Мисия Правосъдие

Правото не може да бъде разделено от икономиката и обратното. Връзката между работеща правосъдна система и икономически растеж е пряка. Ето защо решихме да започнем „Мисия Правосъдие”.

(Не)видимите държавни разходи

Институтът за пазарна икономика започва публична кампания с цел намаляване на прахосването на обществен ресурс. Ще се фокусираме не само върху бюджетите на държавните органи, но и върху някои от традиционните канали за източване и пилеене на обществени средства – държавните предприятия, общинските дружества и обществените поръчки.

Образование

ИПИ изследва връзките между образованието и пазара на труда, както и тенденциите, протичащи в училищното и висшето образование на национално и регионално ниво.

Пазар на труда

Българският пазар на труда страда от дълбоки структурни проблеми, които в голяма степен са следствие от анахроничната структура на българското трудово законодателство. В тази секция ще намерите анализ на тези проблеми, както и предложенията на ИПИ за справяне с тях.

Публични финанси

Тук можете да откриете повече информация за кампанията на ИПИ "Разходите на българската държава", традиционното ни изследване "Успехите и провалите на българските правителства", както и за предназначението и важността на фискалните правила и стабилността на публичните финанси.

Предприемачество

Разгледайте основните резултати от работата на ИПИ по проект "Образът на предприемача в посткомунистическите държави", осъществен благодарение на финансовата подкрепа на фондация "Джон Темпълтън".

Регионално развитие

Анализът на социалното и икономическо развитие на българските региони е една от основните сфери на дейност на ИПИ през последните 7 години. Тук ще откриете повече информация за годишните издания на изследването "Регионални профили: показатели за развитие", както и за индекса "Местни условия за правене на бизнес".

Регулации

В тази секция ще откриете изследвания и публикации на ИПИ, които правят оценка на характера и качеството на предлаганите регулации на стопанските отношения в различни сектори.

Реформа на пенсионната система

ИПИ от години предлага реформа на пенсионната система в България. Настоящият модел, при който държавата играе водеща роля и се търси невъзможния баланс между поколенията очевидно не работи. Проблемите са видими за всички ни – високи осигуровки, ниски пенсии, липса на избор и постоянно напрежение. В тази секция ще намерите предложенията на ИПИ за структурна промяна на пенсионния модел в България – преминаване от модел, основаващ се върху т. нар. „договор между поколенията” към модел на лични пенсионни сметки. Модел, при който има спестявания, избор, независимост и лична отговорност.

Селско стопанство

Проектът „Икономически анализ на селското стопанство” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и включва месечен обзор на зърнените пазари, както и други доклади, анализи и коментари за развитието на селското стопанство в България и по света.

Архив - всички анализи по реда на публикуването им

Тук ще намерите всички изследвания и публикации на ИПИ, подредени по реда на тяхното публикуване.